Forward

Smart Thailand

          ในช่วงเวลานี้ มีการพูดถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0 รัฐบาลได้เขียนแผนพัฒนาประเทศไว้แล้ว แต่มีผู้คนจำนวนมาก ยังไม่รู้ว่า ทำไมต้องสี่จุดศูนย์ แล้ว สอง หรือสามหายไปไหน หากจะต้องการทราบที่มาที่ไป คงต้องไปทบทวนเรื่อง Industry 4.0 เพราะรัฐบาลขอยืมคำมาจาก industry 4.0 เพื่อเทียบเคียงกัน โดยจะก้าวไปพร้อมกับยุคอุตสาหกรรมใหม่ นั่นหมายความว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งใหญ่ครั้งที่ 4 นี้ ในครั้งนี้จะเป็นการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่สมาร์ท ดังนั้นจึงเทียบเท่ากับ จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความสมาร์ทนั่นเอง

           

          เมื่อเป็นเช่นนี้คงจะต้องมาทำความเข้าใจว่าประเทศไทยจะ smart หรือที่เรียกสั้นๆว่า smart thailand ได้อย่างไร และภายใต้ สมาร์ทประเทศไทย เราต้องทำเรื่องต่างๆให้สมาร์ทในเรื่องใดบ้าง เช่นส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการแบบสมาร์ท เร่งรัดทางด้านการเงินการธนาคารให้ใช้ความสมาร์ทมากขึ้น เช่นมีการใช้จ่ายเงินแบบออนไลน์ ใช้เอนี่ไอดี  นอกจากนี้ในประเทศไทยต้องมีสมาร์ทซิตี้ สมาร์ทแคมปัส สมาร์ทจึงนำไปประกอบกับระบบงานอื่นๆอีกมาก

 

          การที่ประเทศไทยจะเป็น smart thailand ได้ สิ่งสำคัญจะต้องอยู่บนพื้นฐานการใช้งานดิจิทัล ผู้คนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัล มีการประยุกต์ใช้งานหลากหลาย เรียกว่า จากตื่นจนเข้านอนใหม่ เราจะอยู่กับดิจิทัลไปทั้งวัน

 

          เมื่อชีวิตอยู่กับการประยุกต์ใช้งานดิจิทัล ในการดำเนิน การประยุกต์ใช้ จะมีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่สำคัญรองรับอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ IoT Internet of Things มีเครื่องไม้เครื่องมือสมาร์ทต่างๆต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต มีการรับส่ง สร้างข้อมูล สื่อสารระหว่างกัน มีการจัดเก็บ การทำงานต่างๆ ใช้การประยุกต์ บนคลาวด์ เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก ก็ต้องประมวลผลแบบบิกเดต้า big beta โดยที่การประยุกต์จะใช้อุปกรณ์สื่อสาร ที่สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารจำนวนมากด้วยความคล่องตัว ด้วยอุปกรณ์ mobile นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกัน ทำงานร่วมกัน เป็นสังคมที่เราเรียกว่า social network

           

          IoT คลาวด์ บิกเดต้า สามสิ่งจึงเป็นหลักช่วยให้เกิดสมาร์ท ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่จึงมีผลต่อการผลักดันให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ได้

           

          หากนิยามคำว่า smart คงหมายถึงระบบงานใดๆก็ตามที่สามารถตอบสนองการประยุกต์และการใช้งานบริการต่างๆได้ดี ระบบสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ผ่านมา นำมาปรับแก้ไขและสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ ทำให้มีการตอบสนองผลต่อผู้ใช้หรือการโต้ตอบกับอุปกรณ์อื่นๆได้ทันที นอกจากนี้ระบบยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เองอย่างเหมาะสม จนเหมือนว่า ระบบเรียนรู้ให้ฉลาดขึ้นได้ เช่นถ้าเราพูดถึงสมาร์ทเอ็นเทอร์ไพรซ์ ก็หมายถึงองค์กรที่สร้างอยู่บนระบบของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อในเครือข่ายเป็นจำนวนมาก (IoT) อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะทำงานในรูปแบบที่เชื่อมต่อกันและสามารถส่งข้อมูลระหว่างกันมีการดำเนินงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่องผ่านทางเครือข่าย

 

          ดังนั้นหากมองในส่วนที่เล็กลงหน่อยจากระดับประเทศ เป็นเมือง สมาร์ทซิตี้ ก็หมายถึงเมืองที่มีฐานรองรับเป็นเครือข่าย มีอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อกัน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน ในระบบอาจมีอุปกรณ์ (IoT) จำนวนเป็นล้านตัวที่สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นพันล้านรายการ (Transaction) เพื่อให้การทำงานเป็นระบบ ตอบสนองการใช้งานด้านต่างๆของประชาชนในเมืองนั้นๆได้

           

          พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันยังทำให้เครือข่ายมีลักษณะที่สมาร์ทมากขึ้น ทั้งนี้เป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายให้มีช่องสัญญาณขนาดใหญ่ ทำงานได้เร็ว การใช้อินเทอร์เน็ตในยุคสมาร์ท จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ได้มาก เมื่ออุปกรณ์ที่สมาร์ทต่ออินเทอร์เน็ตสื่อสารข้อมูลกันได้ดี ย่อมส่งเสริมกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์

           

          ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับผู้คนที่ช่างคิด ช่วยกันสร้างสรรค์ การใช้งานต่างๆ ให้เกิดขึ้น ทำให้เราได้เห็นความสมาร์ทของอุปกรณ์ และระบบงานต่างๆอีกมากในอนาคตอันใกล้นี้

           

          คงอยากให้พวกเราช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อเมืองไทย จะผ่านพ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วสักที

 

 

     ยืน ภู่วรวรรณ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด