เนื้อหาวันที่ : 2009-09-25 15:50:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5475 views

RigExpert Antenna Analyzer เครื่องตรวจวัดสายอากาศวิทยุรับ-ส่ง

RigExpert เป็นเครื่องตรวจวัดสายอากาศวิทยุรับ-ส่ง คุณภาพเยี่ยมจากค่ายยุโรปสำหรับทดสอบ, ติดตั้ง, ปรับจูน และตรวจซ่อมสายอากาศทั้งชนิดเสาอากาศในตัวเครื่อง และเสาอากาศสถานี ครอบคลุมความถี่วิทยุอาสาต่างๆ ครบถ้วน

.

RigExpert เป็นเครื่องตรวจวัดสายอากาศวิทยุรับ-ส่ง คุณภาพเยี่ยมจากค่ายยุโรปสำหรับทดสอบ, ติดตั้ง, ปรับจูน และตรวจซ่อมสายอากาศทั้งชนิดเสาอากาศในตัวเครื่อง และเสาอากาศสถานี ครอบคลุมความถี่วิทยุอาสาต่างๆ ครบถ้วน รุ่น AA-200 ย่านความถี่ 0.1MHz - 200 MHz, รุ่น AA-500 ย่านความถี่  1 MHz - 500 MHz

.

RigExpert AA-200 และ AA-500 มี Tracking Generator ในตัว ที่สามารถกวาดความถี่ต่ำสุดถึงสูงสุด พร้อมวัดคุณสมบัติตลอดย่านความถี่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะพบได้เฉพาะในเครื่องรุ่นใหญ่ราคาแพงเท่านั้น

.

วัดค่า Impedance สายอากาศ และ SWR ได้พร้อมกัน

.

มีโหมดการวัดและแสดงผล SWR ที่หลายความถี่พร้อมกัน ได้ถึง 5 ความถี่

.

เชื่อมต่อกับ PC โหลดข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ มีซอฟต์แวร์สโคปสายอากาศ (AntScope)

.

RigExpert เหมาะกับงานเหล่านี้

 ตรวจสอบสภาพสายอากาศอย่างรวดเร็ว

 แมทชิ่งสายอากาศ สามารถวัดค่า Z, R, L, C และ X
 เปรียบเทียบคุณสมบัติของสายอากาศ ก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ฝนตก หรือมีพายุ (ซึ่งมีผลทำให้ค่าพารามิเตอร์ของสายอากาศเปลี่ยนไป)
 วัดค่า Capacitance(C) และ Inductance (L) ของโหลดที่เป็น Reactive ได้
 รุ่น AA-200 มีฟังค์ชั่นการวัด TDR ร่วมกับซอฟต์แวร์ เพื่อหาจุดบกพร่อง open หรือ short ของสายโคแอกเซียล
 มีฟังค์ชั่น RF Signal Generator เพื่อสร้างสัญญาณ RF สำหรับงานทดสอบต่างๆ
.

สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
2425/2  ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003
Internet:
http://www.measuretronix.com E-Mail : info@measuretronix.com