เนื้อหาวันที่ : 2006-10-17 11:51:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4677 views

นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

การเติบโตของประชากรโลกส่งผลต่อความต้องการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง ในปัจจุบันเมืองใหญ่ ๆ ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้านคน มักประสบปัญหาความล้าหลังของเทคโนโลยีในการผลิตน้ำสะอาดและระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ การจัดสรรน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคยังมีแนวโน้มไม่เพียงพอกับความต้องการ

การเติบโตของประชากรโลกส่งผลต่อความต้องการน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง ในปัจจุบันเมืองใหญ่ ๆ ที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 10 ล้านคน (Megacities) มักประสบปัญหาความล้าหลังของเทคโนโลยีในการผลิตน้ำสะอาดและระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ การจัดสรรน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคยังมีแนวโน้มไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น การเร่งลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานจะเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายประเทศในทวีปเอเชียที่พบว่า ไม่เพียงแต่ปัญหาการผลิตและจัดสรรน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอในเขตเมืองเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการขาดแคลนน้ำสะอาดในภาคอุตสาหกรรมได้เข้าสู่ขั้นวิกฤตเช่นกัน ดังนั้น สิ่ง หนึ่ง ที่ต้องมุ่งเน้นสำหรับการลงทุนในอนาคตคือ การนำน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและภาคอุตสาหกรรม กลับมาหมุนเวียนใช้เพื่อทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ

.

.

เพื่อให้ความท้าทายเหล่านี้เกิดขึ้นได้ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด จึงเข้าซื้อกิจการของ USFilter เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบริษัททางด้านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เทคโนโลยีชั้นสูง และการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ของสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากกว่า 1,000 ชิ้น ดังเช่น กระบวนการบำบัดด้านชีวภาพ เทคโนโลยีสำหรับการกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากผ่านตัวกรอง (Membrane) กระบวนการทำให้น้ำบริสุทธิ์ รวมถึงระบบการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีของซีเมนส์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบการบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียกว่า 200,000 แห่งทั่วโลก ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดทางกฎหมาย และผ่านมาตรฐานระดับสูงของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงของซีเมนส์ยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรน้ำเพื่อการใช้งานในอนาคต โดยการผลิตน้ำสะอาดด้วยต้นทุนที่ต่ำและใช้พลังงาน น้อย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด

.

ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีหนึ่งในหลาย ๆ อย่างที่ซีเมนส์นำเสนอเพื่อการอนุรักษ์น้ำ คือ เทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งมีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ การใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟู (Reclamation Technology) นั้น คือการนำน้ำที่ใช้แล้วจา กบ ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ารับการบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้ได้อีก โดยพยายามที่จะใช้น้ำบาดาลให้ น้อย ที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะก่อประโยชน์มากมายแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

.

ในส่วนของบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องใช้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษ (Ultrapure) เช่น โรงงานผลิต Semiconductor สามารถได้ประโยชน์จากทางเลือกที่ใช้น้ำที่ได้มาจากการหมุนเวียน ซึ่งซีเมนส์ประสบความสำเร็จอย่างดีในการนำเสนอโซลูชั่นนี้ให้กับประเทศสิงคโปร์ และได้รับความชื่นชมจาก ม.ร. เคนเนท์ซ ตัน (Mr. Kenneth Tan) กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ โดยกล่าวว่าซีเมนส์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสิงคโปร์ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งน้ำของโลก (Global Hydro Hub) ขณะนี้ซีเมนส์กำลังผลักดันเครือข่ายการขายทั่วโลกด้วยการนำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ของ USFilter เช่น เทคโนโลยีตัวกรอง (Membrane), การฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบรังสียูวีและโอโซน (Ozone) ในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้ซีเมนส์เข้าถึงและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและเฉพาะอย่างในแต่ละประเทศได้

.

.

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของซีเมนส์ทำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และด้วยโซลูชั่นที่ล้ำสมัยของระบบออโตเมชั่นของซีเมนส์จึงทำให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งยังสามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดสรรน้ำให้แก่ผู้คนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ซีเมนส์ยังมีหน่วยผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ที่สามารถให้บริการได้ภายใน 48 ชม.ในสหรัฐอเมริกากรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือระบบการจัดจ่ายน้ำล้มเหลวอันทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หน่วยผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่นี้สามารถแปรสภาพน้ำเสียให้สามารถใช้บริโภคได้ ซึ่งได้ถูกนำไปใช้เมื่อครั้งพายุเฮอริเคนถล่มประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว (พ.ศ. 2548) 

.

การฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอดรังสียูวีเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีของซีเมนส์ ซึ่งเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำดื่มเป็นอันตรายต่อร่างกายและคร่าชีวิตมนุษย์ได้ ดังนั้นเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ของเรเดียม (Radium) ซึ่งเป็นบริษัทลู กบ ริษัท หนึ่ง ของซีเมนส์สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในน้ำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการส่งรังสีอัลตราไวโอเลตความถี่ต่ำผ่านเข้าสู่น้ำ ด้วยการใช้หลอดไฟยูวีจุ่มลงไปในถังบรรจุน้ำขนาดประมาณ 20 ลิตรแล้วเปิดเครื่อง รังสียูวีพลังสูงจะแทรกซึมผ่านและทำลายเซลล์ต่าง ๆ ของแบคทีเรียได้ภายในระยะเวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น โดยปราศจากการใช้สารเคมีใด ๆ ในการทำลายเชื้อโรค และอุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้กับภาชนะที่มีความจุถึง 1,000 ลิตร โดยระยะเวลาที่ใช้ในการส่งรังสีขึ้นอยู่กับจำนวนของน้ำ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.industry.siemens.com/water/en/index.htm

.

หมายเหตุ บริษัท USFilter มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน Warrendale, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 และกลายเป็นบริษัท หนึ่ง ที่ใหญ่เป็นอันดับ หนึ่ง ของโลกในเรื่องของเทคโนโลยีน้ำและการบำบัดน้ำโดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทต่าง ๆ กว่า 200 แห่ง ซีเมนส์ได้ซื้อกิจการของบริษัท USFilter ในปี 2004 โดยใช้เป็นฐานของธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ำซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท

.

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0-2715-4045 โทรสาร 0-2715-4041

E-mail: JetsadaneeI@siemens.com