เนื้อหาวันที่ : 2006-10-10 12:18:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5630 views

Packaging firm Foundation

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่รวดเร็วและหลากหลายคือสีสันของการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคให้ได้สูงสุด เนื่องมาจากการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดในปัจจุบัน ทำให้บริษัทควรที่จะสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคได้

ในการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ความรวดเร็วและความยืดหยุ่นที่ดีมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้ค้นพบ Integrated Architecture (IA) ที่จะสามารถทำให้ระบบมีความเสถียรภาพและความยืดหยุ่น ซึ่งจำเป็นต่อการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

.

.

ความหลากหลายคือสีสันของชีวิต นั่นคืออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่รวดเร็วและหลากหลายคือสีสันของการทำธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคให้ได้สูงสุด เนื่องมาจากการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดในปัจจุบัน ทำให้บริษัทควรที่จะสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคได้ ยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตช็อคโกแลต อาจจะต้องการผลิตช็อคโกแลตให้มีขนาดพอดีคำ, ขนาดเล็กกะทัดรัด, ขนาดมาตรฐาน, หรือขนาดใหญ่ ทั้งหมดภายในวันเดียว อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ และก็ต้องยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจัดการกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะถูกนำเสนอได้

.

เพื่อที่จะรับมือกับความหลากหลายของผู้บริโภคและผู้ผลิตแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีใครซักคนที่มีความสามารถในการที่จะทำตรงนี้ และพวกเขาเหล่านั้นก็ได้หันมามอง Global Supplier อย่าง Rockwell Automation ในการที่จะได้รับระบบที่สมบูรณ์และเป็นระบบที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว

.

Integrated System ของ Rockwell Automation ทำให้ระบบมีความเสถียรและมีความยืดหยุ่นสูงต่อการประยุกต์ของการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ด้วยสิ่งนี้ ทำให้ผู้ทำการบรรจุภัณฑ์สามารถที่จะพัฒนากระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเพื่อที่จะลดเวลาในการทำงานและสามารถผสมกลมกลืนกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.
Multiple Segments, Common Demand

การบรรจุภัณฑ์หมายถึงการกระทำการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กล่อง ขวด หรือถุงต่าง ๆ ก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นโดนัทขนาดเล็ก ยาแก้ไอ จนไปถึงของเล่นเด็ก การบรรจุภัณฑ์นี้ยังหมายความไปถึงการห่อหุ้มชั้นนอกของสินค้าในการขนส่ง การกระจายสินค้า เช่น การห่อ การใส่กล่องกระดาษ การหุ้มด้วยพลาสติกและอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นี้ สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ตั้งแต่สินค้าอุปโภค อาหาร เครื่องดื่ม ยา จนไปถึงอุตสาหกรรมเครื่องจักร หลากหลายความต้องการของการบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงก็คือ

.

ความรวดเร็ว: เนื่องจากผู้ผลิตได้พยายามที่จะพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะทำให้การผลิตให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นั่นคือในส่วนของการบรรจุภัณฑ์ต้องมีความรวดเร็วตามไปตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของสินค้า

.
มีความพร้อมอยู่เสมอ: ตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและผู้ผลิตต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ นั่นหมายถึงเครื่องจักรสำหรับทำบรรจุภัณฑ์ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานได้ในเวลาอันสั้น ถ้าบริษัทนั้นเห็นว่าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีศักยภาพพอต่อการตัดสินใจที่จะผลิตบางสิ่งบางอย่างในขนาดที่ต่างกัน หรือรูปร่างต่างกัน การทำบรรจุภัณฑ์ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปตามการผลิตนั้นเช่นกัน ดังความยืดหยุ่นคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับผู้ทำการบรรจุภัณฑ์
.

การลดเวลาการเปลี่ยนแปลง: เพื่อที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ทางผู้ทำการบรรจุภัณฑ์ควรจะสามารถจัดอุปกรณ์การบรรจุภัณฑ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากสินค้าเอเป็นสินค้าบี (และเป็นซี, ดี และอาจจะเป็นอี) ได้ และทำให้ความยุ่งยากต่อผู้ดำเนินการเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

.

ลดต้นทุน (และเวลาลดลง): ผู้ผลิตต่าง ๆ ต่างก็ต้องการต้องการที่จะลดต้นทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน บางรายใช้การจัดการกับต้นทุนที่เกิดจากขั้นตอนทางวิศวกรรมและเพื่อที่จะสร้างเครื่องจักรซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนหรือลดจำนวนในการตอบสนองต่อความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง, การออกแบบ, และความต้องการในการผลิต ซึ่งผู้ผลิตต้องมองหาอุปกรณ์ที่สามารถลดเวลาการผลิต และง่ายต่อการผลิตมากที่สุดให้ได้

.

 

.
Components to architecture

การพัฒนาของการทำการทำบรรจุภัณฑ์ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น บางส่วนได้มาจากการเปลี่ยนจากการทำงานทางกลเป็นการทำงานของเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์แทน การเปลี่ยนแปลงนั้นยกตัวอย่างเช่น ในการที่จะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องจักรบางอย่างในอดีตก็จะใช้ช่างที่จะเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายส่วนประกอบต่าง ๆ หรือปรับตำแหน่งของอุปกรณ์ แต่การใช้เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะทำงานเหล่านั้นได้ด้วยเวลาอันสั้นด้วยการควบคุมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการควบคุม Servo Motion

.

แต่สิ่งที่จะได้รับสูงสุดจาก Integrated Architecture คือการประสานการทำงานของการทำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดมาเป็นหนึ่งเดียวกับอุปกรณ์แยกย่อยของส่วนต่าง ๆ ในระบบ (I/O blocks, Photoelectric Sensor, Drives, ส่วนของความปลอดภัย และอื่น ๆ) นอกจากนั้น Integrated Architecture ยังรวมเอาการทำงานของกิจกรรมการทำงานต่าง ๆ มาเป็นระบบเดียวกันด้วย

.

Integrated System ของ Rockwell Automation จะทำให้ผู้ทำการบรรจุภัณฑ์ได้รับคุณสมบัติเฉพาะตัวต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

      - ประสานทุกอย่างให้เป็นรูปแบบเดียวสำหรับการควบคุมการเคลื่อนไหวและการควบคุมเครื่องจักร 

      - สภาพแวดล้อมของการโปรแกรมเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

      - มีการจัดการขั้นตอนการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว 

      - ง่ายต่อการทำงานของผู้ใช้งานกับเครื่องจักร และเป็นรูปแบบของการบริการโดยใช้เครือข่าย 

      - สนับสนุนการรวมระบบของโรงงาน ให้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

.

.
Logix Platform integrates it all

Integrated Architecture จะรวมเอาการควบคุมทั้งหมดมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นลักษณะ Multi-Tasking และยังเป็น Control Platform ที่สามารถรองรับ Sequential Motion, Process และ Drive Control ซึ่งทาง Rockwell Automation ได้นำเสนอ Logix Platform สำหรับระบบดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระบบการทำงานเข้าด้วยกันจะส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เร็วขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม ง่ายในการบำรุงรักษา และลดค่าใช้จ่ายของระบบโดยรวม

.

กระบวนการบรรจุภัณฑ์มีการทำงานที่ดีขึ้นเนื่องจากการควบคุมทั้งหมดไม่เพียงแต่อยู่ในโครงสร้าง (Chassis) เดียวกันเท่านั้น แต่ยังออกแบบให้มีตัวควบคุมหลายตัว (Multi-processor) ในระบบเดียวกันได้อีกด้วย ผลที่ได้ก็คือเป็นการติดต่อกันแบบ Real Time  และยิ่งทำให้ Motion Control นั้นมีความเที่ยงตรงและแม่นยำ รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งผิดกับกระบวนการบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ที่ต้องการตัวควบคุม (Controller) สำหรับลอจิกและอุปกรณ์ด้านเข้าและออก (I/O) และยังมีตัวควบคุมที่สอง ที่ใช้ควบคุม Motion ซึ่งเชื่อมโยงตัวควบคุมทั้งสองด้วยสายไฟหรือระบบการติดต่อแบบอื่น ๆ นั้นหมายความว่าการสื่อสารจะไม่ Real Time รวมทั้งการ Synchronizing และการเขียนโปรแกรมนั้นจะยืดเยื้อและยุ่งยาก ต้องแยกการเขียนการทำงานของแต่ละตัวควบคุมซึ่งแต่ละตัวนั้นยังมีแพกเกจซอฟต์แวร์แยกกันและเขียนต่างภาษาอีกด้วย

.

สำหรับ Integrated Architecture (IA) นั้นสามารถใช้กับงานที่มี

Servo Drive
หลายตัว เนื่องจากระบบนั้นมี การส่งสัญญาณป้อนของการควบคุม Motion ที่รวดเร็วซึ่ง SERCOS คือตัวควบคุม Motion มาตรฐานและน่าเชื่อถือที่มีการนำสายไฟเบอร์ออปติก (Fibre-obtic) มาใช้และ ControlLogix SERCOS นั้นเป็นกุญแจสำคัญสำหรับงานนี้ มันสามารถสนับสนุนการทำงานหลายแกนของ Servo ตามความต้องการสำหรับทุกงานที่ต้องการค่าตอบสนองด้วยความเร็วสูงสุด

Motion SERCOS Motion(Fibre-obtic) ControlLogix SERCOS Servo

 

Motion SERCOS Motion(Fibre-obtic) ControlLogix SERCOS Servo
.
RSLogix 5000 Simplifies Programming

โดยการใช้ซอฟต์แวร์ง่ายต่อการใช้งานเพียงชุดเดียว Logix Platform ช่วยให้ไม่ต้องแยกระหว่างซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ Motion กับ Sequential Programming การใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน ช่วยให้สามารถนำโปรแกรมที่ทำไว้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เมื่อต้องการขยายกระบวนการผลิตจาก 1 ไปเป็น 3 สายการผลิต สามารถทำได้ทันทีโดยการเพิ่มตัวควบคุม (Processor) และทำการคัดลอกตัวโปรแกรมเดิมมาใช้งานเพียงไม่กี่นาทีก็เป็นอันเสร็จ  นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ RSlogix 5000 (ใช้สำหรับ Logix Platform) ยังสามารถกำหนด พารามิเตอร์ของมอเตอร์ และ Drive เป็นส่วนหนึ่งของ Motion Axis Configuration และ Logix Controller ยังทำการ Configure Parameter ของ Drive อัตโนมัติโดยผ่าน SERCOS เมื่อทำการ Power Up ซึ่งทำให้สามารถให้ Drive ทำงานโดยการ Configure เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

.
Recipe control speeds changeover

Integrated Recipe Management คืออีกรูปแบบหนึ่งของความก้าวหน้าซึ่งสามารถลดเวลาในการเปลี่ยนแปลงของการทำงานในอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์โดยการลดและการจัดการจากการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ยุ่งยากสำหรับขั้นตอนการทำงานที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงทำให้บริษัทสามารถที่ลดความล่าช้าและขั้นตอนที่มีความซับซ้อนกันของเครื่องจักรในแต่ละสายการผลิต ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนการผลิตจากถุงขนาด 5 cm ไปเป็น 10 cm โดยใช้เครื่องจักรซึ่งสามารถกดปุ่มเพียงสองสามปุ่มในการสั่งงานเท่านั้น ไม่ต้องมาทำการออกแบบทางวิศวกรรมอีกครั้ง

.

การจัดการของขั้นตอนการทำงานหรือ Recipe Management เป็นรูปแบบโดดเดี่ยวโดยที่สามารถควบคุมตัวมันเองได้ด้วยซอฟต์แวร์แพกเกจ ด้วย Integrated Architecture (IA) วิศวกรสามารถที่จะจัดการกับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้ด้วยลอจิกแพลตฟอร์มโดยการใช้ AB PanelView HMI หรือซอฟต์แวร์ RSView หรือ RSBatch สำหรับระบบที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยการรวมเอาฟังก์ชันทั้งหมดเข้าด้วยกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างขั้นตอนการทำงาน (Recipe) กับการควบคุม Motion ที่อยู่บนกรอบโครงสร้างเดียวกัน ซึ่งการใช้งานในรูปแบบนี้จะช่วยลดความล่าช้าระหว่างการเข้าถึงขั้นตอนการทำงานกับการปฏิบัติงานจริง

.
Common networking, visualization

ในสมัยก่อนนั้นรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ที่มี Motion, Recipe และ Sequential control แบบแยกกันนั้น, ผู้ใช้งานถูกบังคับให้ใช้ Human Machine Interface (HMI) ในหลาย ๆ แบบ ซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายตัว ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อนั้นยุ่งยากและต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้โปรแกรมและยังลดความสามารถในการปรับเปลี่ยนอีก

.

.

Rockwell Automation ได้พัฒนายุทธวิธีที่เรียกว่า View Any Ware เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำ Integrated Architecture (IA) ทางด้าน Visualization Component เพื่อนำเสนอรูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียวที่สามารถ Scalable ได้ซึ่งจะช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโดยการสามารถใช้โปรแกรมที่พัฒนานั้นใน Platform ที่ต่างกันได้ในส่วนของการสื่อสาร Netlinx ที่เป็นเครือข่ายแบบเปิดสำหรับ Integrated Architecture (IA) ที่ออกแบบสำหรับงานในอุตสาหกรรม Netlinx สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและยังสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ของระบบและอุปกรณ์และทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับทำ Trending หรือ ทำการวิเคราะห์

.
Horizontal and Vertical Integration

ไม่เพียงแค่รวมเอาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องบรรจุภัณฑ์นั้นมีประโยชน์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกตัวในโรงงาน เช่น Horizontal Integration อนุญาตให้แผนกบรรจุภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อกับ Batch Process เช่นการทำ Cereal และแผนกขนส่งคอยกล่องกระดาษ ต่อไปนี้ ในโรงงานจะไม่ใช่ Cell ที่แยกส่วนกันอีกต่อไป แต่ละด้านสามารถรู้ได้ว่าส่วนอื่นทำสิ่งใดอยู่ได้ตลอดเวลาและสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วด้วย

.

ข้อมูลในกระบวนการผลิตข่าวสารสามารถไหลเวียนและเรียกใช้เพื่อประเมินผล วางแผน การประสานงานต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ ซึ่งหลักสำคัญของ Vertical Integration คือการเพิ่มผลผลิตและการบริการลูกค้าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาขณะนั้น ๆ ได้ทันที จากตัวอย่างคือ ผู้จัดการโรงงานสามารถที่จะนั่งทำงานที่ Office แล้วดูข้อมูลการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตถึงจุดสูงสุดหรือไม่รวมทั้งยังสามารถปรับค่าได้ถ้าต้องการโดยสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์

.

Integrated Architecture จะเป็นการรวบรวมและกระจายข้อมูลทั้งทางด้านกว้าง (Horizontally) และด้านลึก (Vertically) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในระยะยาวในด้านการฝึกอบรม การกำหนดรูปแบบ และการดูแลรักษารวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้มีมากขึ้นอีกด้วย ส่วนประโยชน์เบื้องต้นก็คือการสามารถผลิต บรรจุภัณฑ์และส่งสินค้าออกได้มากขึ้นนั่นเอง

.

จะเห็นว่า Integrated Architecture ของ Rockwell Automation คือโซลูชันที่จะทำให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีความยืดหยุ่นและสมบูรณ์แบบตามแบบที่ระบบในปัจจุบันต้องการอย่างแท้จริง

.

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

Rockwell Automation Thai Co., Ltd.

โทรศัพท์ 0-2936-1500 โทรสาร 0-2936-1510

http://www.rockwellautomation.com