เนื้อหาวันที่ : 2008-02-04 11:00:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2692 views

จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์เปิดตัวอีเธอร์เน็ตสวิตช์อีเอ็กซ์ซีรีส์สำหรับเอ็นเตอร์ไพร้

อีเธอร์เน็ตสวิตช์ EX-series ใช้งานกับเครือข่ายประสิทธิภาพสูงขององค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ ทำงานด้วยซอฟท์แวร์ JUNOSTM อันทรงพลังระบบปฏิบัติการแบบซิงเกิ้ลซอร์ซ เหมาะสมกับเครือข่ายระดับแคริเออร์

จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ อิงค์ (NASDAQ: JNPR) ผู้นำการให้บริการระบบเครือข่ายทรงพลังเปิดตัวอีเธอร์เน็ตสวิตช์ EX-series ใช้งานกับเครือข่ายประสิทธิภาพสูงขององค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ ทำงานด้วยซอฟท์แวร์ JUNOSTM อันทรงพลังของจูนิเปอร์ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการแบบซิงเกิ้ลซอร์ซ และใช้งานง่าย เหมาะสมกับเครือข่ายระดับแคริเออร์

.

มีการรวมลักษณะเด่นของเครือข่ายพื้นฐาน จำเป็นต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เร่งความเร็วการเรียกใช้แอพพลิเคชั่น และบริการได้ตลอดทั่วเครือข่าย เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจได้ พร้อมลดต้นทุน ความซับซ้อน และความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของสวิตช์ทั่วไป โดยที่ EX-series เหล่านี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางรากฐานระบบเครือข่ายได้

.

บริษัทที่บริการโซลูชั่นไอทีต่างอยู่ในภาวะกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อคิดค้นนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งความต้องการบริการที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาได้อีกด้วย บรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CTO) ต่างถูกกดดันด้านวิธีการใช้ทรัพยากรระบบ ที่ต้องสอดคล้องรองรับกระบวนการธุรกิจด้วย อันเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า เป็นกลยุทธ์การตลาดเข้าถึงลูกค้าที่สามารถกระทำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และยังต้องคำนึงถึงการลงทุนด้านแอพพลิเคชั่นที่ต้องเพิ่มความคล่องตัว

.

ช่วยดึงดูดและสร้างสัมพันธภาพอันยั่งยืนกับลูกค้าได้อีกด้วย ทั้งนี้ที่ลืมไม่ได้ คือ มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องสินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งระบบเครือข่าย นอกจากนี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ยังกำลังถูกกดดันให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและความสามารถในการทำกำไรให้ถึงขีดสูงสุด บรรดาองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์เหล่านี้ยังคงพยายามหาทางตอบสนองความต้องการเหล่านี้ต่อไปโดยใช้ระบบเครือข่ายแบบเดิมๆ ที่มีอยู่ซึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ในขีดจำกัด ต้องการเวลาในการปรับใช้มาก ค่าใช้จ่ายสูง ซับซ้อนยุ่งยากต่อการบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยนรูปแบบ

.

สวิตช์รุ่น EX-series ช่วยแก้ปัญหาที่ยากลำบากเหล่านี้ได้ ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถวางพื้นฐานระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงได้โดยอยู่บนพื้นฐานหลักสามประการ คือ ใช้งานง่าย มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่าการใช้งานในระดับแคริเออร์ และทีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ ซึ่งเปิดให้ใช้ทรัพยากรระบบที่สำคัญได้จากทุกแห่ง ลดภาวะระบบเครือข่ายไม่ตอบสนอง และเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของทรัพยากรระบบที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กรที่ต่อเชื่อมระหว่างสาขา

.

โดยสวิตช์ EX-series ของจูนิเปอร์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายได้ โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถนำงบประมาณด้านไอทีไปลงทุนในเทคโนโลยีและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มสัมฤทธิผลให้มากขึ้น

.

เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกำหนดทิศทางอย่างผู้ชนะ

ด้วยสวิตช์ EX-series ของจูนิเปอร์ องค์กรธุรกิจสามารถเลือกใช้สวิตช์ Ex-series นี้บนระบบของตน ที่ให้ความเสถียรในการเชื่อมโยงสื่อสารต่อเนื่อง ประหยัดค่าใช้จ่าย และรองรับการสื่อสารที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ให้ความสะดวกในการสื่อสาร เรียกใช้ข้อมูลและแอพพลิเคชั่น และมีความปลอดภัยครบถ้วนคลุมทุกจุดซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน
.
ทั้งยังสามารถสนับสนุนความต้องการในอนาคตได้ด้วย สวิตช์ EX-series มีขนาดเหมาะสมสำหรับ หน่วยงาน ศูนย์ข้อมูล และสำนักงานที่เป็นสาขา ตัวสวิตช์ใช้สถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์คุณภาพระดับแคริเออร์แบบเดียวกับที่มีในเร้าเตอร์หลักของจูนิเปอร์ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสื่อสารของของข้อมูล เสียง และวีดีโอลงบนระบบเครือข่ายเดียวที่ทำงานได้ตลอดเวลา
.

ความง่ายในการใช้งาน: ออกนวัตกรรมบริการ รองรับการใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บ่อยครั้งที่สวิตช์ที่ใช้กันอยู่ในองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์นั้น วิ่งอยู่บนระบบปฏิบัติการเครือข่ายเวอร์ชั่นที่ไม่สอดคล้องกันติดตั้งอยู่เกลื่อนกลาด ทำให้ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานจะเป็นอย่างไรเมื่อมีการติดตั้งฟีเจอร์ใหม่ๆ ลงบนระบบ แต่สวิตช์รุ่น EX-series ใช้ประโยชน์จากซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ JUNOS ซึ่งเป็นแบบซิงเกิลซอร์ซ และมีพื้นฐาน

.

รวมทั้งเครื่องมือบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน จากการที่ใช้ระบบปฏิบัติการกับการบริหารจัดการที่วิ่งบนพื้นฐานฟีเตอร์เดียวกันทั่วระบบเครือข่ายนั้นเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมการบริการได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้บริหารเครือข่าย ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ในการทำงานได้รวดเร็วมั่นใจไม่สะดุด หรือส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบ ระบบปฏิบัติการระบบเดียวที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งเครือข่ายองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์นั้นเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง และการฝึกอบรมได้ ซึ่งหมายถึงการมีต้นทุนรวมของการดำเนินกิจการที่ต่ำลงด้วย

.

ความน่าเชื่อถือในระดับแคริเออร์: ก้าวทันความต้องการของธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง

บรรดาธุรกิจต่างตระหนักดีว่าระบบเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของพวกตน และธุรกิจเหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความซับซ้อน ต้นทุน และความเสี่ยงของการนำฟีเจอร์ระบบเครือข่ายใหม่ๆ เข้ามาใช้ซึ่งสามารถถ่วงระบบเครือข่ายได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มักมีอยู่ในการใช้งานเครือข่าย จูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ จึงได้นำโซลูชั่น Unified Access Control (UAC) มารวมอยู่กับสวิตช์ EX-series เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถควบคุมการเรียกใช้งานบรรดาแอพพลิเคชั่นได้อย่างลื่นไหล คล่องตัว รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ตามการบังคับใช้นโยบายแบบปลายทางสู่ปลายทางเลยทีเดียว

.

การรวบรวมฟีเจอร์เด่นเข้าด้วยกัน: ลดต้นทุนการบริหารจัดการ

ระบบเครือข่ายขององค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์แบบเดิมมักจะใช้สวิตช์ที่มีหลายเลเยอร์ ติดตั้งเพื่อการเข้าถึง การรวมกลุ่ม และเป็นแกนหลัก ซึ่งสวิตช์แบบหลายเลเยอร์นี้แต่เดิมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานกับพอร์ตหลายๆ พอร์ต และประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้และช่วยลดผลกระทบของสภาวะระบบเครือข่ายขัดข้อง สวิตช์เหล่านี้สามารถทำให้เกิดต้นทุนและความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นกับระบบเครือข่าย และสิ้นเปลืองงบประมาณด้านไอทีอย่างมากเพียงเพื่อรักษาให้สวิตช์เหล่านี้ทำงานอยู่ตลอดเวลา

.

สวิตช์รุ่น EX-series ของจูนิเปอร์จะสร้างมีพอร์ทที่สามารถวัดได้ และฟีเจอร์แบบ high availability ที่ได้รับการยอมรับในระดับแคริเออร์ รวมสวิตช์ในเลเยอร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย เช่น สวิตช์อีเธอร์เน็ต EX 4200 Series พร้อมเทคโนโลยี Virtual-ChassisTM สามารถให้กิกะบิตอีเธอร์เน็ต (GbE) และพอร์ท เด็นซิตี ขนาด 10GbE แบบเดียวกับสวิตช์แบบเดิมที่สร้างจากแชสซี

.

แต่ว่ามีฟุตปริ้นท์เพียงหนึ่งในแปดและมีต้นทุนเพียงหนึ่งในสามของสวิตช์แบบเดิมเท่านั้น ทำให้ธุรกิจมีวิธีประหยัดรายจ่ายที่เรียกว่า จ่ายตามที่โต หรือ pay as you grow เพื่อสร้างระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ส่วนในด้าน แอพพลิเคชั่น วิซิบิลลิตี ที่มากขึ้นนั้น สวิตช์ EX-series ของจูนิเปอร์จะประกอบด้วย flow capability ในแบบ ASIC-based รวบรวมสถิติระบบเครือข่ายโดยอาศัยฮาร์ดแวร์ ผสมผสานกับความสามารถในการระบุแอพพลิเคชั่นซึ่งเป็นความสามารถที่ได้รวมเอาไว้ด้วย ส่วนนี้สามารถลดต้นทุนการฝึกอบรม การบริหารจัดการ การแก้ไขข้อขัดข้อง ภาวะระบบไม่ทำงาน และการเอาท์ซอร์สได้เป็นอันมาก

.

"ขณะที่ธุรกิจของเราเปลี่ยนจากการค้าแบบเน้นเจาะระดับภูมิภาค ไปสู่การแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ ซึ่งท้ายที่สุดจะขจัดการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ออกไปจนหมดสิ้น ดังนั้นขนาดของโครงข่ายพื้นฐานก็ได้เติบโตขึ้นตามความจำเป็นและแน่นอนใบสั่งซื้อจำนวนมาก ความเร็วในระดับที่เราสามารถส่งข้อมูลและส่งคำสั่งได้กลายเป็นความต้องการอันดับแรกของผู้ใช้งานองค์กรธุรกิจทั่วไปแฟรงค์ ซีกเลอร์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฟิลาเดลเฟีย กล่าว"

.

โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงของจูนิเปอร์ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฟิลาเดลเฟียเป็นสถานที่ทำการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลกตามข้อกำหนดของ Reg NMS การเพิ่มจำนวนสวิตช์อีเธอร์เน็ตรุ่น EX-series ช่วยเพิ่มความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของระบบเครือข่ายได้ ตลอดจนเพิ่มความพร้อมในการตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงไปในหมู่ผู้ใช้งานของเราได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย"

.

.

EX 3200 series ของจูนิเปอร์: แพลตฟอร์มที่มีโครงสร้างแบบตายตัว

สวิตช์รุ่น EX 3200 series เป็นแพลตฟอร์มอีเธอร์เน็ตแบบมีโครงสร้างตายตัว เป็นโซลูชั่นที่ใช้งานง่าย ประหยัด และสามารถทำงานได้แบบสแตนด์อโลน สำหรับการติดตั้งในสำนักงานบริษัทและสำนักงานส่วนภูมิภาคแบบมีปริมาณข้อมูลการใช้งานต่ำ สวิตช์ EX 3200 ขนาด 24 พอร์ท และ 48 พอร์ทมีความสามารถในการเชื่อมต่อแสนสะดวกแบบพลัก-แอ็นด์-เพลย์ 10/100/1000BASE-T ใช้งานง่าย
.

ตอบสนองความต้องการของเครือข่ายที่สื่อสารข้อมูลทุกรูปแบบในปัจจุบัน มีตัวเลือก Power over Ethernet: PoE ทั้งแบบครบชุดและแบบบางส่วนให้เลือกใช้ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทีทำงานกับไอพี เช่น โทรศัพท์ กล้องรักษาความปลอดภัย และ WLAN มีโมดูลอัพลิงค์ขนาด 4 พอร์ท GbE และ 2 พอร์ท 10GbE เป็นอ็อพชั่นให้ พร้อมใช้งานเพื่อเชื่อมต่อความเร็วสูงกับสวิตช์อื่นๆ หรือ เร้าเตอร์ แหล่งจ่ายไฟและจานรองใบพัดแบบถอดเปลี่ยนได้ช่วยลดเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมให้น้อยลง

.

.

EX 4200 series: Virtual Chassis Technology

สวิตช์อีเธอร์เน็ตรุ่น EX 4200 series พร้อมด้วยเทคโนโลยีแชสซีเสมือนจริง (virtual chassis technology) รวมเอาความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการตรวจวัด และความง่ายในการบริหารจัดการของระบบแบบโมดูลเข้ากับความประหยัดและความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม ทั้งหมดนี้กลายมาเป็นโซลูชั่นที่สามารถตรวจวัด และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูล และสภาพแวดล้อมแบบสำนักงานบริษัท และสำนักงานส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกับสวิตช์รุ่น EX 3200 สวิตช์ EX 4200 series ที่มีโครงสร้างขนาด 24 และ 48 พอร์ท 10/100/1000BASE-T พร้อม power over Ethernet

.

ทั้งแบบครบชุดและแบบบางส่วนมาให้เลือก มีอ็อพชั่น GbE และ 10GbE โมดูลอัพลิงค์ นอกจากนี้ ยังมีสวิตช์ไฟเบอร์ขนาด 24 พอร์ทที่ให้การสนับสนุน 100/1000BASE-X การใช้เทคโนโลยีแชสซีเสมือนจริงนี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อสวิตช์ EX 4200 series ได้ถึง 10 ตัวเข้ากับแบ็คเพลน (backplane) ขนาด 128 กิกะบิตต่อวินาที ทำให้เกิดสวิตช์เสมือนจริงที่สนับสนุนพอร์ท 10/100/1000BASE-T ได้ถึง 480 พอร์ท และพอร์ทอัพลิงค์ Gbe 40 หรือ 10 GbE จำนวน 20 พอร์ท สวิตช์ EX 4200 series ทั้งหมดมี HA ฟีเจอร์รวมอยู่ด้วย เช่น แหล่งจ่ายไฟภายในแบบสลับเปลี่ยนได้ และจานรองใบพัดแบบถอดเปลี่ยนได้และมีตัวเป่าลมหลายตัว เพื่อช่วยเพิ่มช่วงเวลาการทำงานให้ได้มากที่สุด

.

EX 8200 series ของจูนิเปอร์: บนแชสซีที่ความเร็วระดับเทราบิต

EX 8200 series เป็นสวิตช์อีเธอร์เน็ตระดับเทราบิต ประสิทธิภาพสูง เป็นโซลูชั่นที่ตรวจวัดค่าได้เมื่อติดตั้งใช้งานทั้งแบบรวมกลุ่ม และแบบเป็นแกนหลักขององค์กรด้วยขนาด 10GbE เด็นซิตีสูง จูนิเปอร์จะมีสวิตช์ EX 8200 สองขนาด คือ ขนาด 8 ช่องเสียบ 1.6 เทราบิตแชสซี กับขนาด 16 ช่องเสียบ 3.2 เทราบิตแชสซี มีตารางเร้าติ้ง และชุดที่พักข้อมูลบนฮาร์ดแวร์ สวิตช์ EX 8200 จะให้พอร์ท เด็นซิตีที่ 10GbE ซึ่งเป็นความเร็วของการสื่อสารตามสายที่สูงที่สุดสำหรับสวิตช์ในคลาสนี้ นั่นคือ 64 พอร์ทในแชสซีขนาด 8 ช่องเสียบ และ 128 พอร์ทในแชสซีขนาด 16 ช่องเสียบ มีสวิตช์ EX 8200 ขนาด 16 ช่องเสียบที่ติดตั้งมาครบชุดจะพอดีกับแร็คเดี่ยวขนาด 42 หน่วย ซึ่งจะมีพอร์ท 10GbE ความเร็วของการสื่อสารตามสายที่ 256 ต่อหนึ่งแร็ค

.

"สำหรับองค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์จำนวนมาก ระบบเครือข่ายแบบเดิมได้กลายเป็นปัจจัยถ่วงที่จำกัดความเร็วในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของตนไปแล้วไฮเทช เช็ท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มธุรกิจอีเธอร์เน็ตแพลตฟอร์มของจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส์ กล่าว องค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ไม่สามารถรองรับความซับซ้อน ต้นทุน และความเสี่ยงของการนำฟีเจอร์ระบบเครือข่ายใหม่ๆ เข้ามาใช้ได้อีกต่อไป พวกเขาต่างกลัวว่าจะมีผลทำให้ถ่วงระบบเครือข่ายได้ ด้วยการใช้งานสวิตช์อีเธอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงของเราบนซอฟท์แวร์ JUNOS คุณจะได้โซลูชั่นที่ตอบสนองต่อความต้องการทางเทคนิค ความต้องการทางเศรษฐกิจ และความต้องการทางธุรกิจของโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายที่ให้บริการได้ของวันนี้"

.
ราคา การวางจำหน่าย และประกาศนียบัตรการทำงานบนซอฟท์แวร์ JUNOS

คาดว่าสวิตช์ EX 3200 และ EX 4200 series จะวางจำหน่ายในเดือนมีนาคม 2551 ราคาของ EX 3200 series เริ่มต้นที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาของ EX 4200 series เริ่มต้นที่ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ คาดว่า EX 8200 series จะวางจำหน่ายในครึ่งหลังของปี 2551 นอกจากนี้ จูนิเปอร์ได้ประกาศขยายเวลาการให้การรับรองของจูนิเปอร์สำหรับ Fast Track Program ไปเป็นตลอดปี 2551 และขณะนี้รวมถึงการรับรองการเปลี่ยนไปทำงานบนซอฟท์แวร์ JUNOS สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์อีเธอร์เน็ต EX-series ได้ที่ www.juniper.net/switch และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fast Track Program ได้ที่ http://www.juniper.net/training/fasttrack/