เนื้อหาวันที่ : 2018-02-02 12:40:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1811 views

Zebra เปิดตัวเครื่องพิมพ์ในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการวางแผนการผลิต มุ่งเน้นพัฒนาโรงงานอัจฉริยะภายในปี 2565

ซีบรา เทคโนโลยีส์ ผู้นำผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้ความสามารถในการผลิตคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องสแกนบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์สำหรับสแกนบาร์โค้ดที่มาพร้อมการทำงานของระบบซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและแนวโน้มเรื่องโรงงานอัจฉริยะ สัดส่วนเกือบครึ่งของโรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมุ่งเน้นและตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้สำเร็จภายในปี 2565 ดังนั้นเพื่อสอดคล้องกับผลสำรวจในการตอบโจทย์ของบริษัทผู้ผลิตทั้งหลายทุกอุตสาหกรรม ทางซีบราจึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อรุ่น ZT600 และ ZT510 สนองความต้องการเรื่องโรงงานอัจฉริยะของอุตสาหกรรมการผลิตในด้านเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์งานในภาคส่วนอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ออกแบบเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในขณะเดียวกันต้องสามารถมอบคุณภาพงานงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่ดีเยี่ยม

ผลการสำรวจข้อมูลโดยสังเขป
** จากการสำรวจในระดับภูมิภาคพบว่าภายในปี  2565 มีแนวโน้มอัตราการเติบโตจากบริษัทผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมโรงงานในการพัฒนาด้านความพร้อมเรื่องการบริการแก่ผู้บริโภคมากถึง 3 เท่าตัว หรือเทียบเท่าร้อยละ 46
** บริษัทผู้ผลิตจะยังคงนำนวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 และระบบโรงงานอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID-Radio Frequency Identification) หรือที่เข้าใจกันว่าระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุ เช่น บาร์โค้ด การสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบพกพาหรือสวมใส่ไว้ในร่างกาย จากการสำรวจพบว่าบริษัทผู้ผลิตในเอเชียแปซิฟิกจะเป็นผู้นำทั่วโลกที่สามารถพัฒนาระบบโรงงานอัจฉริยะภายในปี 2563 ได้มากที่สุด
** ภายใน 5 ปีนี้จากนี้จุดมุ่งหมายหลักของเหล่าผู้บริหารทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่างมุ่งประสบความสำเร็จในด้านคุณภาพในการมอบให้แก่ผู้บริโภคเพื่อจะเป็นผลในการผลักดันการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งในเรื่องกำไร โดยมีความเห็นว่าในส่วนที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องซัพพลายเออร์
** บริษัทผู้ผลิตคาดว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าประยุกต์กับอุตสาหกรรมในโรงงานได้มากขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงปี 2565 โดยเฉพาะเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบพกพา อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง และอุปกรณ์บันทึกเสียง
** ร้อยละ 42 ของบริษัทผู้ผลิตคาดว่าการลงทุนในเทคโนโลยีการมองเห็นจะสามารถกระตุ้นการเติบโตในอุตสาหกรรมได้ ซึ่งร้อยละ 45 เชื่อว่าการลงทุนในระบบการระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์ (RTLS) จะมีส่วนกระตุ้นด้านการเติบโตของธุรกิจ คาดว่าการใช้ RFID จะมีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2565
** บริษัทผู้ผลิตคาดหวังว่าระบบการแจ้งเตือนแบบ Just-In-Time (JIT) จะสามารถนำเสนอผู้บริโภคได้ภายในปี 2565 ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในเครืออุตสาหกรรม อาทิ เภสัชกรรม ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น


ZT600-Series และ ZT510 Printers

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ – ZT600-Series and ZT510 Printers
ผลิตภัณฑ์รุ่น ZT610 และ ZT620 ได้ถูกพัฒนาจนมีประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่ทนทาน มีความเร็วในการพิมพ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมสุขภาพ
** ชุดเครื่องพิมพ์ ZT600 ซีรี่ย์ Xi4 มีคุณสมบัติใหม่ที่ใช้งานง่าย สามารถทราบผลสถานการณ์ทำงานบนหน้าจอได้อย่างชัดเจน และเที่ยงตรง อีกทั้งข้อมูลวิธีการไขปัญหาต่าง ๆ ในสถานการณ์จำลองที่มากมายเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหาหน้างานได้ด้วยตนเองในขั้นต้น
** ZT600 ซีรี่ย์ สามารถปฏิบัติงานได้บนแอปพลิเคชัน Link-OS ที่ออกแบบมาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่าง ๆ และความเสถียรต่อการใช้งาน
** ฟังก์ชัน Printer Profile Manager Enterprise ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีเชื่อมต่อกับระบบภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย สามารถรักษาเครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ Link-OS โดยมีการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ทำให้การจัดการแก้ไขและกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ Zebra จากสถานที่แห่งเดียวจากระยะไกลลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
** สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น ZT510 ที่ถูกคิดค้นขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติเด่นในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการใช้งานขั้นพื้นฐาน แต่มีคุณภาพในเรื่องงานพิมพ์และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ไรอัน โกห์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่าในขณะนี้บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ อยู่ในช่วงภาวะที่มีการแข่งขันสูงในเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมตนเองในการเดินหน้าไปยังภาคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความต้องการในเรื่องของการผลิตสินค้าที่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เที่ยงตรง อีกทั้งสามารถลดต้นทุน ซึ่งในการตอบโจทย์ในความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ทางซีบรา เอเชียแปซิฟิก จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่ง รวมถึงความใส่ใจในการค้นคว้า สอบถามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

เจสัน โลว์ ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ในเอเปค บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่าอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์มีบทบาทสำคัญในเรื่องซัพพลายเชนต์ ในเรื่องของผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ฉะนั้นเครื่องพิมพ์ ZT600 และ ZT500 จึงได้ถูกออกแบบในการตอบโจทย์ในด้านคุณภาพและความทนทาน สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ในอุตสาหกรรม สามารถทำงานควบคู่กับ Link-OS และ Printer Profile Manager Enterprise จึงทำให้การติดตั้งบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน