เนื้อหาวันที่ : 2017-12-18 16:49:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1155 views

เอ็นฟอร์ซเปิดตัวโซลูชันใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี ‘เอ็กซ์-เซนส์’ เพี่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการทำงานจากสถานที่ต่าง ๆ

ความสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ดังนั้นหลาย ๆ องค์กรจึงได้มีแนวคิดที่จะเตรียมแผนการเพื่อรองรับการทำงานและอำนวยความสะดวกในการทำงานจากสถานที่ต่าง ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งอยู่ประจำที่ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

ดังนั้นบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ขอแนะนำโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์-เซนส์ (X-Sense) จากบริษัท Ruijie ที่ได้ทำการคิดค้นและออกแบบโซลูชันสำหรับระบบเครือข่ายไร้สายให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กร ภายใต้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทำให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก และยังสามารถให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายอย่างเต็มประสิทธิภาพไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับเทคโนโลยี X-Sense ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาจนถึงรุ่นที่ 4 ได้รับการรับรองจากบริษัทชั้นนำว่าสามารถช่วยให้อุปกรณ์รองรับปริมาณข้อมูล (Throughput) ได้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการทดสอบมาคือ 1.178 Gbps เมื่อใช้งานช่องสัญญาณ 5 GHz HT80 จำนวน 1 ช่องสัญญาณ และ 1.329 Gbps เมื่อเปิดใช้งานพร้อมกันครบ 3 ช่องสัญญาณในอุปกรณ์แอกเซสพอยต์เพียง 1 ตัว นอกจากนี้ผลการทดสอบยังได้ระบุถึงขีดความสามารถในการให้บริการของแอกเซสพอยต์จำนวน 1 ตัวนั้นสามารถรองรับผู้ใช้งานได้สูงถึง 117 คน (*Tolly test report, Ruijie Network AP740-l: November 2016) โดยมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

  • รองรับ 11ac Wave2 สามารถใช้งานได้พร้อมกันถึง 3 ช่องสัญญาณ (Tri-radio, Dual-band Design) รองรับ MU-MIMO (Multi Users – Multiple Input and Multiple Output)
  • มีขนาดเพียงแค่ 20 มิลลิเมตร
  • สามารถลดสัญญาณรบกวนได้สูงถึง 30% ด้วย X-Sense Smart Antenna Technology
  • รองรับการทำ QR Code Authentication โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบจะได้รับ QR Code เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์อนุญาตทำการสแกน QR Code ที่ได้รับมา แล้วจึงจะสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด โทรศัพท์ 02-2740984 อีเมล sale@nforcesecure.com  หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.nforcesecure.com และเฟซบุ๊ก Facebook:nForceSecure.com