เนื้อหาวันที่ : 2017-10-31 12:21:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2248 views

นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิสแนะนำผลิคภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภท

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด แนะนำผลิคภัณฑ์ใหม่หลากหลายประเภทดังนี้

MPR-801GV: MULTIPLE POWER OUTLET RACK
MPR-801GV จากเเบรนด์ NPE ขนาดแท่น 1U Panel สามารถนำไปต่อร่วมเข้าชุด Racks สำหรับงานเครื่องเสียง คุณสมบัติเครื่อง มี AC Voltage Meter แบบ Digital LED สีฟ้าแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า 100-300V 50-60Hz. Breaker Switch ขนาด 30A ใช้เปิด-ปิด ไฟและป้องกันไฟฟ้าเกินพร้อมไฟ LED สีแดงโชว์ให้ทราบการใช้งาน สามารถทนกระแสได้สูงสุด 30 แอมป์ AC Outlet ขั้วเสียบไฟแบบ Outlet Carton แบบ 3P 10A 250VAC 8 ชุด อุปกรณ์ภายในช่วยป้องกันไฟเกินและการกระชากของไฟฟ้าด้วย Varistor (MOV) สายไฟย่อยภายในแบบแข็ง เบอร์ 1x2.5 sq.mm. ทุกช่องและสายไฟเมน เบอร์ 3x1.0 sq.mm.ยาว 4 เมตร

PDR-212V/PDR-112V: Power Distribution Rack
PDR-212V (2U) / PDR-112V (1U) จากเเบรนด์ NPE มี AC Voltage Meter แบบ Digital LED สีฟ้าแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า 100-300V 50-60Hz. Circuit Breaker PDR-212V ขนาด 32A x 2 ตัว PDR-112V ขนาด 32A ใช้เปิด-ปิดไฟฟ้าและป้องกันไฟฟ้าเกิน พร้อมไฟ LED สีฟ้าโชว์ให้ทราบการใช้งาน สามารถทนกระแสได้สูงสุด 32 แอมป์ AC Outlet ขั้วเสียบไฟแบบ Outlet Carton PDR-212V แบบ 3P 16A 250Vac, PDR-112V แบบ 3P 10A 250Vac ด้านหลังเครื่อง 8 ช่อง ด้านหน้าเครื่อง 2 ช่องและช่อง Monitor ด้านหน้า 2 ช่อง รวมเท่ากับ 12 ช่อง ป้องกันไฟเกินและการกระชากของไฟฟ้าด้วย Varistor (MOV) ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเครื่องในระบบ

SPC-02VA: Sequence Power Controller
SPC-02VA จากเเบรนด์ NPE เครื่องควบคุม เปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบหน่วงเวลา 2 วินาทีเรียงลำดับ 1-8 ช่อง และแบบต่อตรงอีก 2 ช่อง AC Outlet ขั้วเสียบไฟแบบ Outlet Carton แบบ 3P 10A 250VAC 10 ชุด มี AC Voltage& Amp Meter แบบ Digital LCD แสดงค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน มีอุปกรณ์ภายในช่วยป้องกันไฟเกิน และการกระชากของไฟฟ้าด้วยVaristor (MOV) มีวงจรตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าสูง (250VAC) และไฟฟ้าต่ำ (180VAC) แสดงผลด้วย LED และ Buzzer  มีสวิตช์กดปิด-เปิด แบบอิสระแต่ละช่อง (8 ช่อง) และมีสวิตช์ยกเลิกฟังก์ชั่นหน่วงเวลา เปิด-ปิดได้ สายไฟย่อยภายในแบบแข็ง เบอร์ 1x2.5 sq.mm. ทุกช่องและสายไฟเมน เบอร์ 3x4.0 sq.mm.ยาว 4 เมตร

LC-306: Multiple Power Outlet Rack
เป็นปลั๊กไฟกระแสสูง สำหรับงานแสงสีเสียง หรืองานอื่น ๆ ที่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเป็น 3 เฟส และต้องการต่อไฟฟ้ามาใช้งานแบบเฟสเดียว โดยภายในตัว LC-306 จะมีการแยกเฟสไฟฟ้าไว้ให้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  LC-306 มีเพาเวอร์ปลั๊กทางด้านเอาท์พุทเป็นชนิด 1 เฟส 16  แอมป์ จำนวน 3 ตัว สำหรับต่อไปใช้งานพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องกังวลว่าตัวเครื่องจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ และยังมีเอาท์พุทเป็นเต้ารับคู่ชนิด Universal  อีก 3 ชุด

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทรศัพท์ 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข) โทรสาร 0-2226-4020
สาขาเซียร์รังสิต โทรศัพท์ 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) โทรสาร 0-2992-7380 เว็บไซต์ http://www.myNPE.com อีเมล mynpe@mynpe.com