เนื้อหาวันที่ : 2017-10-05 11:09:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1645 views

IRB1520ID: หุ่นยนต์แขนกลสำหรับงานเชื่อมโดยเฉพาะ

  • หุ่นยนต์สามารถทำงานเชื่อมโลหะให้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
  • หุ่นยนต์สามารถทำงานเชื่อมแทนที่มนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ และในพื้นที่ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าถึงได้
  • ช่วยลดต้นทุนและภาระในการใช้แรงงานในระยะกลางถึงระยะยาว
  • ลดต้นทุนการผลิตจากความผิดพลาดของแรงงาน และช่วยเพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น
  • หุ่นยนต์สามารถประยุกต์กับการทำงานแทนที่มนุษย์ได้หลายรูปแบบ