เนื้อหาวันที่ : 2017-06-16 17:44:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1930 views

VM3D:3D Volumetric Laser Scanner System การจัดการคลังสินค้าด้วยระบบการสแกนปริมาตรด้วยอุปกรณ์วัดระดับเลเซอร์แบบ 3 มิติ

คุณลักษณะของระบบ

 • ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา เซนเซอร์ไม่สัมผัสกับสื่อตัวกลาง (Non-contact)
 • ไม่ต้องมีการสอบเทียบ
 • สแกนพื้นที่ผิวเป็นช่วงระยะตามช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับคลังสินค้าที่เป็นของแข็ง
 • ปรับระยะแบบอัตโนมัติเพื่อวัดระยะตั้งแต่ 0.5 เมตร ถึง 93 เมตร ( 1.64 ฟุต ถึง 305 ฟุต )
 • สแกนได้โดยรอบเพื่อครอบคลุมพื้นที่ปริมาตรครึ่งทรงกลม (Hemisphere)
 • สามารถให้ความร้อนตัวเลนส์แสงเพื่อป้องกันการควบแน่นของไอน้ำมาเกาะที่ผิวเลนส์
 • ตัวอุปกรณ์ทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในทุกรูปแบบ

คุณสมบัติพิเศษ

 • ความสะดวก
  • ไม่ต้องมีการสอบเทียบหรือการบำรุงรักษา
  • ได้มาตรฐานสากล CSA, ATEX และ IECEx สามารถใช้งานสำหรับสภาวะแวดล้อมที่อาจะเกิดการระเบิดได้
  • การติดตั้งและการตั้งค่าทำได้ง่ายดายโดยที่ไม่ต้องทำพื้นที่โกดังหรือถังให้ว่างก่อนการติดตั้ง
 • ประสิทธิภาพสูง
  • สามารถสแกนอย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาน้อยกว่า 45 นาที
  • ลำแสงเลเซอร์มีขนาดน้อยว่า 0.3° ทำให้เกิดความแม่นยำ
  • สแกนได้หลายพันจุดต่อการสแกนหนึ่งครั้ง
  • สามารถตั้งค่าเพื่อลบค่าการสแกนที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง
  • วัดทะลุผ่านบริเวณที่มีฝุ่นปานกลางได้
 • วัตถุดิบที่หลากหลาย
  • สามารถวัดวัตถุดิบที่มองเห็นได้ด้วยตา โดยที่ไม่ขึ้นกับพื้นผิว เนื้อวัตถุดิบ สี ความชัน เป็นต้น
  • สามารถวัดพื้นผิวของแร่ เมล็ด เกล็ด และวัตถุดิบสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ตัวอย่างเช่น ทอง แร่โลหะ น้ำตาล ปุ๋ย ถ่านหิน ข้าวโพด ข้าว กาแฟ เม็ดพลาสติก
 • ติดตั้งได้ในหลากหลายโครงสร้าง เช่น ตึก ถัง ไซโล โดม เป็นต้น สามารถคำนวณปริมาตรสำหรับคลังสินค้าที่อยู่นอกอาคาร สามารถคำนวณปริมาตรโดยที่มีค่าความไม่แน่นอนน้อยกว่า 2% สำหรับคลังสินค้าที่มีปริมาตรมากกว่า 100 ลูกบาตรเมตร (3531 ลูกบาตรฟุต)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติตต่อได้ที่

บริษัท เอบีบี จำกัด

โทรศัพท์ 0-2665 1000, แผนก Measurement & Analytics, ติดต่อ คุณกุลจิรา อิทธิอมรกุล (095 771 7500)

www.abb.co.th

 

VM3D : 3D Volumetric Laser Scanner System

Automatic stockpile inventory management with 3D volumetric laser scanner Level products

System attributes

 • Maintenance free, non-contact laser scanner
 • No calibration required
 • Regular scheduled surface mapping for granular solid material stockpiles
 • Auto-ranging to measure points from 0.5 m to 93 m (1.64 ft to 305 ft)
 • Scanning motion covers a complete hemisphere
 • Heated optics prevent condensation issues
 • Rugged and robust powder coated aluminum enclosure can be used in any environment

A convenient solution

 • No calibration or maintenance required (permanently sealed and lubricated bearings)
 • CSA, ATEX and IECEx potentially explosive atmosphere ratings
 • Easy to install and configure without filling or emptying the vessel

High performance

 • Performs a complete high resolution scan in under 45 minutes
 • Less than 0.3° beam divergence for precision targeting
 • Collects thousands of points per scan
 • Artifact removal provides dependable inventory information
 • Can penetrate moderate dust

Many different materials

 • Measures all clearly visible surfaces irrespective of texture, granularity, slope and / or color
 • Accurately measures to the surface of mineral ores, grains, and synthetic materials
 • Examples include: gold and metal ores, sugar, fertilizers, coal, corn, rice, coffee and plastic pellets

Many different structures

 • Works in all types of storage buildings including silos, tanks, bunkers, sheds and domes
 • Can provide volume estimation for open air stockpiles
 • Provides volume estimates with less than 2% error for volumes greater than 100 m3 (3531 ft3).