เนื้อหาวันที่ : 2017-06-12 09:05:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1938 views

อรูบ้า กำหนดนิยามใหม่ในระดับพื้นฐานให้แก่ระบบ Core Switch ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ Mobile , Cloud และ IoT

Aruba 8400 Core Switch รุ่นใหม่และระบบปฏิบัติการ ArubaOS-CX ได้นำความสามารถ Intelligent Edge มาสู่ศูนย์กลางของระบบเครือข่ายด้วยความสามารถในการติดตามในระดับสูง, การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของระบบเครือข่าย, การแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติ และประสิทธิภาพในการทำงานระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม

วันนี้ อรูบ้า หนึ่งในบริษัทของ Hewlett Packard Enterprise ได้ประกาศเปิดตัว Core และ Aggregation Switch รุ่นใหม่พร้อมกับเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ที่ก้าวล้ำที่สุดในวงการ ArubaOS-CX ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับรองรับความต้องการด้าน  Mobility, Cloud  และ IoT ในสมัยใหม่ ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดจากแพลตฟอร์มระบบ Switching แบบเดิม ๆ โดย Aruba 8400 Core Switch Series และ ArubaOS-CX ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับรองรับแอพพลิเคชั่นเชิงธุรกิจแบบ Mobile-Cloud ที่กำลังเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจราจรบนเครือข่ายที่ถูกขับเคลื่อนโดยแหล่งข้อมูลจำนวนมหาศาลและจากการเติบโตของจำนวนอุปกรณ์  IoT

Gartner ได้ประมาณการเอาไว้ว่าภายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) จำนวนมากถึง 20.4 พัน ล้านอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายขององค์กร (1)  ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างรวดเร็วเช่นนี้ อุปกรณ์ Core Switch ภายในระบบเครือข่ายกลับยังคงมีนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการออกแบบและซอฟต์แวร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา องค์กรเองนั้นแม้จะมีการมุ่งหน้าไปสู่ระบบเครือข่ายที่รองรับ Mobile และ Cloud อย่างรวดเร็วเพื่อตอบรับต่อแอพพลิเคชั่นและ “Thing” (อุปกรณ์  IoT) ใหม่ ๆ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยี Core Switch แบบเดิม ๆ ที่ใช้งานกันอยู่นี้ยังคงไม่สามารถรองรับการจราจรบนเครือข่ายที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว, ความซับซ้อนภายในระบบที่สูงขึ้น และความต้องการในการตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วได้

Aruba 8400 Switch Series นี้ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ภายในระบบเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งานในส่วนของ Core และ Aggregation ด้วยการเพิ่มความชาญฉลาดให้กับระบบเครือข่ายตั้งแต่ Edge ขึ้นมายัง Core นี้เองก็ทำให้เหล่า CIO สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นได้จากระบบเครือข่ายเหล่านี้ ในขณะที่ Aruba 8400 เองยังคงมีความทนทานและประสิทธิภาพเทียบเท่าอุปกรณ์ในระดับผู้ให้บริหารโครงข่าย (Carrier-Class) ซึ่งเหล่าองค์กรต้องการใน Core Switch นั้น นวัตกรรมที่มาพร้อมกันนี้เองได้ก้าวล้ำไปสู่การตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที, การมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น, ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น และการทำงานแบบอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น ทำให้องค์กรมีความเร็วในการทำงานได้อย่างแท้จริงในขณะที่มุ่งไปสู่การเป็นธุรกิจแบบ Mobile-first, Cloud และ IoT

นำความชาญฉลาดมาสู่ศูนย์กลางของระบบเครือข่าย: ArubaOS-CX

ความแตกต่างจากอุปกรณ์ Core Aggregation Switch อื่นๆ ในตลาดของ Aruba 8400 คือการมีนวัตกรรมที่โดดเด่นเฉพาะตัวที่สุดคือ ArubaOS-CX รุ่นใหม่ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ต่างจากการออกแบบระบบปฏิบัติการที่ตายตัวและไม่ยืดหยุ่นในปัจจุบัน โดย ArubaOS-CX นี้จะทำหน้าที่เป็นมันสมองให้กับอุปกรณ์ Switch เพื่อให้งานทางด้านระบบเครือข่ายที่มีความสำคัญและความซับซ้อนสูงจำนวนมากกลายเป็นงานอัตโนมัติที่ง่ายดาย โดยประโยชน์หลักๆ ที่จะได้รับจากระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับฝ่าย IT มีดังนี้:

  • ทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อให้ค้นพบเหตุการณ์ต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น: Aruba Network Analytics Engine ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมนี้จะทำให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT สามารถตรวจสอบระบบเครือข่าย, ระบบแม่ข่าย, แอพพลิเคชั่น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยได้ด้วยการตรวจสอบตามกฎที่ได้ตั้งไว้ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ระบบนี้มาพร้อมกับฐานข้อมูลแบบ Time-series ภายในตัวที่ผสานกับระบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ทำให้เหล่าผู้ดูแลระบบสามารถตรวจพบปัญหาได้ทันที, วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และทำนายหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการเพิ่มขยายระบบ, ความมั่นคงปลอดภัย และคอขวดทางประสิทธิภาพได้
  • แก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย: ด้วยการใช้อุปกรณ์ Switch รุ่นเก่าๆ ฝ่าย IT นั้นไม่เพียงแต่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังต้องใช้เครื่องมือเก่าๆ อย่าง CLI และ SNMP ในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจกินเวลานานและเกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลต่อธุรกิจ Aruba 8400 สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้งานได้ และการผสานนโยบายอัจฉริยะเข้ากับระบบตรวจสอบเครือข่าย และระบบจัดการประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยได้ในตัว
  • รองรับการเขียนโปรแกรมได้ ทำให้ฝ่าย IT สามารถเพิ่มขยายระบบได้ง่ายขึ้น: Aruba 8400 นี้รองรับการควบคุมด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาจากการที่มีตัวแปลงภาษา Python และ REST-based APIs ที่รองรับการเข้าถึงได้ทุกความสามารถ ทำให้การผสานระบบเป็นไปได้ง่ายและเกิดความยืดหยุ่นในระยะยาวในการทำงานร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ รวมถึง Aruba Mobile First Program สำหรับการตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย, การตรวจจับเหตุการณ์ต่าง ๆ, การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการจัดการกับประเด็นทางด้านประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยอย่างครบวงจรได้

ถูกสร้างขึ้นมาให้รองรับการเพิ่มขยาย และทำงานได้อย่างทนทานตั้งแต่เริ่มต้น

ถึงแม้จะมีซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดและสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมได้นั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้โซลูชั่นของ Aruba 8400 มีความเป็นเอกลักษณ์ ตัวอุปกรณ์ Switch นี้เองก็ยังถูกออกแบบมาตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นให้มีประสิทธิภาพสูง, มีความทนทาน และสามารถเพิ่มขยายเพื่อรองรับระบบเครือข่ายสมัยใหม่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การออกแบบระบบ Fabric ที่เพิ่มขยายได้อย่างเต็มที่ของ Aruba 8400 นี้ทำให้การอัพเกรดระบบสามารถทำได้อย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้สามารถเพิ่มขยายแบนด์วิดธ์ได้ตามต้องการ ความสามารถในการทำ Virtual Switching Framework (VSF) ร่วมกันระหว่าง Chassis 2 ชุดเองก็ทำให้สามารถรองรับพอร์ตความเร็ว 10GbE ได้สูงสุดถึง 512 ช่อง, 40GbE ได้สูงสุดถึง 128 ช่อง หรือ 100GbE ได้สูงสุดถึง 96 ช่อง

การเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ, การวิเคราะห์เหตุการณ์ และการแก้ไขปัญหา ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน และส่งผลลัพธ์ต่อการทำธุรกิจที่ดีขึ้น

ด้วยซอฟต์แวร์ ArubaOS-CX ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Aruba 8400 ฝ่าย IT ก็สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ไปจนถึงสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้จากโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย และสาธิตให้องค์กรได้เห็นถึงคุณค่าใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาเพิ่มเติม โดยความสามารถในการตรวจสอบและวิเคราะห์การเชื่อมต่อเครือข่ายและรูปแบบของการจราจรของข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายและนโยบายเพื่อคาดการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาจนระบบเครือข่ายต้องหยุดทำงาน ทำให้องค์กรสามารถที่จะประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำงานอันมีคุณค่าได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอย่างมหาศาลอีกด้วย คุณประโยชน์เหล่านี้ยังสามารถต่อยอดเพิ่มขึ้นไปได้อีกด้วยการใช้ Aruba AirWave Network Management และ ClearPass Policy Manager โดยทั้งสองระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับ Aruba 8400 ได้อย่างง่ายดาย

นอกเหนือจาก Aruba 8400 Switch Series และ ArubaOS-CX ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ทางอรูบ้าเองยังคงพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับระบบเครือข่ายส่วน Edge สำหรับผู้ใช้งานด้วย Aruba 2930M Switch Series ที่ซึ่งถูกปรับแต่งให้รองรับการทำงานสำหรับทั้งระบบเครือข่ายไร้สายและการทำงานร่วมกับ IoT ได้เป็นอย่างดีด้วยความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบผนวกรวม, การจ่ายพลังงานด้วย PoE+, มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการได้ทั้งจากภายในองค์กรเองด้วย Aruba AirWave หรือบริหารจัดการผ่าน Cloud ด้วย Aruba Central และยังคงสามารถสร้างระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบเครือข่ายผู้ใช้งานภายในองค์กร, สาขา และสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้ นวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่เสริมเข้ามานี้ก็ได้รวมถึงการทำ Micro Segmentation ได้ตามนโยบายที่กำหนด สำหรับรองรับการใช้งานและการควบคุมบังคับใช้งานนโยบายได้แบบผนวกรวมสำหรับการเชื่อมต่อผ่านสายและการเชื่อมต่อแบบไร้สาย อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้งานมาตรฐาน IEEE 802.3bz รุ่นใหม่เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet ได้ด้วยความเร็วระดับ Multi-gigabit ในตัว

Aruba 8400 Core Switch Series รุ่นใหม่นี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรม Intelligent Edge ที่อรูบ้าได้เปิดตัวในสัปดาห์นี้ในงาน HPE Discover โดยอรูบ้ายังได้ทำการเปิดตัวโซลูชั่นติดตามทรัพย์สิน ที่ทำให้บริการอ้างอิงสถานที่และผลิตภัณฑ์กลุ่ม Mobile Engagement ที่องค์กรต่าง ๆ ใช้งานอยู่ โดยเฉพาะองค์กรในอุตสาหกรรมค้าปลีกและสาธารณสุขสามารถติดตามทรัพย์สินที่มีความสำคัญสูง, ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ด้วย ทั้ง Aruba 8400 Core Switch และโซลูชั่นติดตามทรัพย์สินของอรูบ้านี้ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นใน  HPE อันหลากหลายที่ถูกประกาศในงาน  HPE  Discover

กำหนดการวางจำหน่าย

ปัจจุบัน Aruba 8400 Core Switch และ Aruba 2930M Switch Series วางจำหน่ายแล้ว

คำกล่าวชื่นชมของลูกค้า

“ในโรงเรียนชั้น K-12 ระดับเขตอย่างเรา การบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติและการควบคุมด้วยโปรแกรมได้นี้หมายถึงการที่เราใช้เวลาและทรัพยากรในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการน้อยลง” คุณ Thomas Brawley ผู้ดำรงตำแหน่ง Director of Technology Services แห่งโรงเรียน Tomball Independent School District ใน Texas ซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนชั้น K-12 จำนวน 20 แห่งในพื้นที่กล่าว “ด้วยความสามารถใหม่ใน Aruba 8400 Core Switch อย่างการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย เราจะสามารถแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติทำให้หยุดยั้งปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจได้ถึงความเสถียรของระบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานระบบเครือข่ายที่ดีให้แก่ผู้ใช้งานของเรา Aruba 8400 ยังช่วย ให้เราลด  ‘งานที่ต้องใช้คนลงไปทำ’ ลงได้ ทำให้ทีม IT ของเรามีเวลาที่จะไปมุ่งเน้นกับงานสำคัญงานอื่นได้มากขึ้น”

คำกล่าวชื่นชมของพันธมิตร

“ในฐานะของผู้นำทางด้านผู้ให้บริการโซลูชั่น IT เรายังคงมองหาหนทางที่จะขยายการนำเสนอสถาปัตยกรรมที่ดีขึ้นและส่งมอบโซลูชั่นและบริการที่สนับสนุนต่อเป้าหมายของลูกค้าเราได้ดีที่สุด” คุณ Chris Saso ผู้ดำรงตำแหน่ง CTO แห่ง Dasher Technologies, Inc. กล่าว “เพื่อตอบรับต่อความต้องการใหม่ ๆ  บนระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นจาก IoT และแอพพลิเคชั่นระดับองค์กร  Aruba 8400 Core Switch จะทำให้พนักงานฝ่าย IT สามารถให้การสนับสนุนผู้ใช้งานได้ดีขึ้นด้วยการใช้การกำหนดการตั้งค่าแบบอัตโนมัติไปพร้อมๆ กับการเพิ่มความเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายด้วย Network Analytics Engine ส่งผลให้พนักงานฝ่าย IT มีเวลามากขึ้นในการทำงานเชิงกลยุทธ์ อย่างเช่นการเร่งให้เกิดการก้าวไปสู่ธุรกิจแบบ Digital สำหรับธุรกิจของพวกเขา”

Matrix Integration มีจำนวนลูกค้ากว่า 1,000 รายในอุตสาหกรรมที่หลากหลายที่ได้ให้บริการอยู่ในทุกวันนี้ และมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้งาน “ในขณะที่เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีต่อ  IoT, Mobile และ Cloud อย่างต่อเนื่อง  Aruba 8400 Core Switch รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับ ArubaOS-CX นี้จะทำให้องค์กรมีโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเพื่อให้รับมือกับความต้องการทางด้าน  Mobile, Cloud  และ IoT ได้อย่างมั่นคงด้วยความสามารถในการควบคุมด้วยโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนให้งานที่เคยต้องทำเองที่เคยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าขององค์กร กลายเป็นงานแบบอัตโนมัติไป” คุณ James Aldridge ผู้ดำรงตำแหน่ง VP ด้าน Technology แห่ง Matrix กล่าว “เราเห็นความก้าวหน้าของ  Aruba Switching และซอฟต์แวร์ เป็นอีกหนึ่งความต่อเนื่องในเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าของเรา”

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับอรูบ้าบริษัทหนึ่งในเครือฮิวเล็ตแพ็กการ์ด

อรูบ้าเป็นหนึ่งในเครือบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์และเป็นผู้นำในการจัดหาโซลูชั่นระบบเครือข่ายที่ล้ำสมัยสำหรับองค์กรทุกขนาดทั่วโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโซลูชั่นด้านไอทีที่ช่วยเพิ่มพลังให้องค์กรในการให้บริการแก่ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พกพาผู้ซึ่งใช้ Apps ต่าง ๆ ทางธุรกิจที่วางอยู่บนคลาวด์ในทุก ๆ ขั้นตอนของการดำเนินชีวิตทั้งในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว

เรียนรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับอรูบ้าได้ที่ http://www.arubanetworks.com ถ้าต้องการข้อมูลที่ล่าสุดตลอดเวลาสามารถติดตามโดยการ follow onTwitter และ Facebook สำหรับการพูดคุยทางเรื่องเทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับ Mobility และผลิตภัณฑ์ของอรูบ้า เยี่ยมชม Airheads Social ที่ http://community.arubanetworks.com.

-----------------------------------------------------------------------------

[1] Gartner, Forecast Analysis: Internet of Things — Endpoints, Worldwide, 2016 Update, 10 February 2017