เนื้อหาวันที่ : 2017-03-03 15:42:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2054 views

พลังงานสะอาดสร้างได้ ด้วย ABB String Inverter: TRIO-50.0

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานธรรมชาติที่มีมากที่สุดในโลก จึงมีความพยายามที่จะนำพลังงานตัวนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เรามีวิทยาการที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มากักเก็บและแปลงสภาพจากแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ด้วยอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า โซล่าร์เซลล์

การทำงานของโซล่าร์เซลล์นั้น มีแผงอุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟ DC จากนั้นระบบจะต้องนำไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้มาจากแสงแดดไปผ่านอุปกรณ์หลักที่เรียกว่า Solar Inverter โดยหน้าที่ของ Solar Inverter จะแปลงพลังงานจากพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ที่เราใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป และเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการควบคุม เชื่อมต่อกับพลังงานหลักในระบบต่างๆ ของอาคาร บ้าน หรือโรงงานให้ดำเนินไปตามระบบปกติ และเนื่องจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถติดตั้งได้ทุกแห่งที่มีแสงอาทิตย์  ทำให้หลายคนหันมาสนใจพลังงานสะอาดทางเลือกนี้ เพราะสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่หลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หลังคาโรงรถ หลังคาโรงงาน บนตึก หรือสามารถติดตั้งเป็นกระจก เป็นฟิล์มติดกระจกในตึก หรือทำเป็น Power plant โดยตรงเพื่อนำพลังงานดังกล่าวมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ABB String Inverter: TRIO-50.0

พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ น้อยคนนักในยุคนี้ที่จะไม่รู้จัก แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าสินค้าเอบีบีที่เรียกว่า Solar Inverter เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนระบบและเป็นอุปกรณ์หลักที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานดังกล่าวให้เป็นพลังงานไฟฟ้า         

ABB String Inverters ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในระบบโฟโต้โวลตาอิค (Photovoltaic) ขนาดเล็กที่ติดตั้งในอาคาร และบ้านเรือนต่างๆ ตลอดจนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 3.3 กิโลวัตต์ จนถึง 8 กิโลวัตต์ ABB String Inverters เป็น Inverter ชนิด Transformerless จึงทำให้ ABB Central Inverters เป็น Inverter ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งระบบป้องกันทางด้าน DC อย่างครบถ้วนจึงทำให้สามารถลดอุปกรณ์และความยุ่งยากในการติดตั้งระบบการใช้งานได้

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงกับเทคโนโลยีล้ำหน้าของ ABB String Inverters พร้อมทดลองขับจริง ชาร์จจริงกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ระบบการชาร์ต และการจัดเก็บไฟฟ้า ได้ที่งานมหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 (SETA 2017) บูธเอบีบี no. E01 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนหลักจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม เวลา 9.00–17.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอบีบี จำกัด โทรศัพท์ 02 665 1000

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://new.abb.com/th/sustainable-energy-technology-asia-2017