เนื้อหาวันที่ : 2017-01-13 14:04:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1894 views

PK-2003 : วงจรตั้งเวลาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 0-24 ชั่วโมง

เป็นวงจรตั้งเวลาปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟสลับ 220V ที่มีอัตรากำลังไม่เกิน 300W สามารถตั้งเวลาได้นานสุด 24 ชั่วโมง โดยปรับละเอียดที่สุด 1 ชั่วโมง การปรับตั้งเวลามีปุ่มกด (Hour) โดยกด 1 ครั้ง เวลาจะเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมง และปุ่มเริ่มต้น (Start) เพื่อให้การตั้งเวลาเริ่มทำงานแสดงค่าเวลาเป็นตัวเลข วงจรนี้ทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟตรงที่ 12V กระแส 150mA

 

สนใจสามารถทดสอบสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 

สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทรศัพท์: 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข) โทรสาร: 0-2226-4020 

สาขาเซียร์รังสิต โทรศัพท์: 0-2992-7379(อัตโนมัติ 10 หมายเลข) โทรสาร: 0-2992-7380 

เว็บไซต์: www.myNPE.com, E-mail: mynpe@mynpe.com