เนื้อหาวันที่ : 2016-07-11 15:55:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1916 views

การวัดระดับของนมข้นใน Evaporator

ลักษณะงาน

นม ในช่วงสุดท้ายของ Multiple effect evaporator จะถึงขั้นเป็นของแข็งไปประมาณ 48%  นมข้นที่ได้จะไหลลงตามผนังของ Evaporator ตัวสุดท้าย และถูกถ่ายออกไปผ่านทางท่อส่งออกที่อยูที่ก้นถัง

ปัญหา

การควบคุมระดับของนมในถัง Evaporator นั้นมีความสำคัญมากเพื่อที่จะรักษา Head pressure ให้คงที่ และจะได้ไม่เกิด Cavitation ขึ้นที่ปั๊ม  ถัง Evaporator จะอยู่ในสภาพที่ค่า Vacuum เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การที่จะได้ค่าระดับที่เชื่อถือได้จากการวัดระดับที่ใช้เทคโนโลยีด้าน Pressure หรือ Sonic เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

การแก้ปัญหา

AMETEK Drexelbrook ได้ติดตั้ง RF continuous level transmitter ไว้ในท่อทางออกของ Evaporator  Transmitter ตัวนี้จะคอยตรวจจับระดับของนมในท่อ และทำการควบคุมความเร็วของ Pump อย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปั๊มเดินโดยไม่มีนมอันจะเป็นเหตุให้เกิด Cavitation หรือความเสียหายขึ้นกับปั๊มได้ และถ้าเกิด Cavitation ขึ้นกับปั๊มก็จะมีโพรงอากาศจำนวนมากเกิดขึ้นในนมไปรบกวนการวัดความหนาแน่น (Density) ทางด้าน Downstream ซึ่งเขาใช้ควบคุมอุณหภูมิของ Evaporator และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ข้อดี

  • ขจัดการเกิด Cavitation ขึ้นในปั๊ม
  • มั่นใจว่าป้อนนมเข้า Density meter ได้คงที่
  • ไม่ต้องการการบำรุงรักษาแบบที่ต้องทำเป็นประจำ (Routine maintenance) ติดตั้งแล้วลืมไปได้เลย

สนใจติดต่อ : บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร. 02-642-8762-4    แฟ็กซ์. 02-248-3006
E-mail :  sales1@kanitengineering.com    
เว็บไซต์ : www.kanitengineering.com