เนื้อหาวันที่ : 2016-07-11 15:51:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1819 views

Multipoint II™ จาก Drexelbrook เพื่อการควบคุมการเติมส่วนผสมในแต่ละรอบการผลิตสำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร

โรงงานแปรรูปอาหารปกติจะใช้กระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องที่เรียกว่า Batch process กล่าวคือ ผู้ควบคุมจะเริ่มต้นจากถังเปล่าๆ และค่อยๆ เติมส่วนผสมแต่ละอย่างเข้าไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมา  วิธีวัดปริมาณส่วนผสมที่จะเติมเข้าไปที่ทำได้ง่ายก็คือ การใช้ Point level switches เพื่อควบคุมระดับของส่วนผสมแต่ละอย่างที่จะเติมเข้าไป  โดยทั่วๆ ไปแล้วงานนนี้มักจะติดตั้ง Sensors ไว้หลายๆ ตัว แต่ละตัวใช้ควบคุมปริมาณของส่วนผสมแต่ละอย่าง

ปัญหา

  • งานแปรรูปอาหารต้องการ Sensing elements ที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะที่จะทำความสะอาดในแบบ CIP (Clean In Place) ได้
  • การจับพอกด้วยสารที่มีความข้นหนืดจะทำให้ Point level switches ส่วนมาก เช่น ประเภทที่อาศัยการสั่นสะเทือน (Vibration) และประเภทลูกลอย (Floats) เกิดความเสียหาย
  • ความปั่นป่วนที่รุนแรงสามารถทำให้ Sensing elements ชำรุดเสียหายได้
  • การที่ไม่สามารถบอกระดับที่ต้องการควบคุมได้อย่างถูกต้องจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในรอบการผลิตเกิดความเสียหาย หรืออาจมีการเติมส่วนผสมมากเกินไป และต้องหยุดการผลิต

การแก้ปัญหา

  • Multipoint II™ จาก Drexelbrook สามารถให้การควบคุมได้สามจุดจาก Sensor ที่ติดตั้งในแนวดิ่งเพียงตัวเดียว
  • Sensors ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว และออกแบบตาม 3A sanitary standard เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบ CIP
  • วงจร Cote-Shield ช่วยขจัดการให้สัญญาณเตือนที่ไม่ถูกต้อง (False alarms)
  • Sensors ที่แข็งแรงทนทานได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อความปั่นป่วนที่มีอยู่ภายในถังได้

สนใจติดต่อ : บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร. 02-642-8762-4    แฟ็กซ์. 02-248-3006
E-mail :  sales1@kanitengineering.com    
เว็บไซต์ : www.kanitengineering.com