เนื้อหาวันที่ : 2016-06-06 17:07:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2038 views

Conceptpower DPA 500 : โซลูชั่นใหม่สำหรับการสำรองไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล (Data Center)

การซัพพลายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพคือ หัวใจที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงของศูนย์ข้อมูล (Data Center) Conceptpower DPA 500 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ของเอบีบีจะช่วยให้คุณมั่นใจในเรื่องนี้ได้ ด้วย UPS ที่วางใจได้จะช่วยจ่ายกระแสพลังงานที่สะอาดและต่อเนื่องไปยังศูนย์ข้อมูล ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว UPS ก็ตาม ดังนั้นอย่าปล่อยให้ข้อมูลสำคัญทำงานโดยปราศจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

การทำงานของข้อมูลที่เป็นปกติ ไม่หยุดชะงักและไว้วางใจได้ ล้วนเกิดจากการทำงานของอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญและเพื่อไม่ให้การทำงานหยุดชะงัก การจ่ายพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องต้องมั่นใจได้และส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้ก็คือ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้านั่นเอง เอบีบีเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี UPS ระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมการใช้งานในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูล (Data center) มีคุณสมบัติที่ไว้วางใจได้และการทำงานที่ไม่หยุดชะงัก จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบ UPS ของเอบีบี ยิ่งไปกว่านั้นระบบ UPS ของเอบีบีที่มีประสิทธิภาพสูง ยังช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างมาก ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ควบคุมศูนย์ข้อมูล และทุกศูนย์ข้อมูลจึงจำเป็นต้องมีระบบและอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

Conceptpower DPA 500 รุ่นใหม่ล่าสุดจากเอบีบีมีระดับการกินไฟต่ำ และความไว้วางใจได้ในระดับสูงทำให้ Conceptpower DPA 500 เป็นทางออกของ UPS ที่ทุกคนปรารถนาสำหรับศูนย์ข้อมูลทุกรูปแบบและครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ ไปจนถึง 3 เมกะวัตต์

Conceptpower DPA 500 นี้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ถึง 100 กิโลวัตต์จากในแต่ละโมดูล UPS เพียงพอสำหรับความต้องการในการทำงาน นอกจากนี้โครงสร้างเอบีบี UPS ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานสถาปัตยกรรม Decentralized Parallel Architecture หรือ DPA คือการออกแบบให้แต่ละโมดูลประกอบไปด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่มีความสำคัญในการทำงานของ UPS แบบแยกส่วน หรือก็คือ การออกแบบโดยไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีความสำคัญร่วมกัน ซึ่งแต่ละโมดูลของ UPS จะประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล (Logic Control) จอแสดงผลและแผงควบคุม (Control Panel) ตัวเรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อุปกรณ์ย้ายโหลดอัตโนมัติ (Static Bypass Switch) และตัวชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Charger) แยกออกจากกันอย่างอิสระ จากการที่ส่วนประกอบสำคัญๆ แยกวงจรและการจ่ายพลังงานซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยย่อยทำให้ปัญหาการทำงานล้มเหลวทั้งระบบหมดไป เนื่องจากการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์เพียงตัวเดียว (Single Point of Failure) โดยการทำงานของระบบโดยรวมยังดำเนินไปได้อย่างปกติ และโมดูลนั้นจะถูกตัดการเชื่อมต่อและจะไม่ส่งผลกระทบต่อโมดูลอื่นที่กำลังทำงานอยู่

โครงสร้างแบบ DPA ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดขนาดของ UPS ให้ตรงกับความต้องการได้ โดยสามารถเพิ่มโมดูลได้ง่ายตามต้องการ การเพิ่มขีดความสามารถก็สามารถทำได้ง่ายด้วยโมดูลขนาด 100 กิโลวัตต์ได้สูงถึง 5 โมดูลที่ประกอบรวมอยู่ใน 1 ตู้และสามารถต่อขนานกันได้สูงถึง 6 ตู้ ทำให้สามารถปรับแต่งให้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ 3 เมกะวัตต์ Conceptpower DPA 500 เป็น UPS แบบแยกโมดูลเครื่องเดียวในตลาดที่สามารถเพิ่มโมดูลได้ง่าย ประหยัดการใช้พลังงาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ข้อดีอีกประการหนึ่งของโมดูลแบบแยกจะทำให้การเก็บชุดสำรองโมดูลทำได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานที่วางใจได้

โมดูลทุกตัวของ Conceptpower DPA 500 สามารถสับเปลี่ยนในขณะที่ใช้งานอยู่ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ให้เกิดการเสียหาย และไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องหรือย้ายไปใช้โมดูลหลัก คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยขจัดปัญหาความต้องการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องได้โดยตรง ลดเวลาในการซ่อมแซม (MTTR) ได้มาก เพิ่มความไว้วางใจ ลดปริมาณสต๊อกอะไหล่และทำให้อัพเกรดระบบได้ง่ายขึ้น โครงสร้างโมดูลแบบนี้ยังช่วยขจัดปัญหาการให้บริการและความพร้อมในการใช้งานได้อีกเช่นกัน เพราะการสลับโมดูลขณะกำลังใช้งานอยู่ได้เท่ากับว่า คุณไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องขณะสับเปลี่ยน จึงไม่มีการหยุดชะงักและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ทั้งหมดนี้นำไปสู่การจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่า การให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน UPS (Lower Total Cost of Ownership)

นอกจากนี้หลักการที่ตรงไปตรงมาของ Conceptpower DPA 500 ทำให้ทุกกระบวนการง่ายขึ้น ตั้งแต่การวางแผน ติดตั้ง ไปจนถึงการเริ่มดำเนินการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนขณะใช้งานและการลดระยะเวลาในการซ่อมแซมนำไปสู่สภาพพร้อมใช้งาน 99.9999% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ศูนย์ข้อมูลต้องการสำหรับการทำงานที่ไม่หยุดชะงัก

Conceptpower DPA 500 สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานส่วนหนึ่งมาจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกัน Conceptpower DPA 500 จากเอบีบีทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 96% โดยระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับเฉลี่ยเสมอกันในทุกช่วงของความต้องการไฟฟ้า ช่วยให้ประหยัดได้ในทุกรูปแบบการใช้งาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นี้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับระบบ UPS อื่น

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถช่วยลดต้นทุนสำหรับระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลด้วยเช่นกัน เนื่องจาก Conceptpower DPA 500 มีการระบายความร้อนออกมาในระดับที่ต่ำ ทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในศูนย์ข้อมูลมีการใช้พลังงานน้อยลง ประหยัดมากขึ้นและยังใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับศูนยข้อมูลที่มีพื้นที่จำกัดและราคาแพง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด
Tel. 02 665 1000
www.abb.com/ups