เนื้อหาวันที่ : 2016-05-11 15:10:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2022 views

PK-3017 : วงจรเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถยนต์

วงจรเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถใช้ตัวอินฟราเรดเป็นตัวส่งแสงออกไป เป็นแสงที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าแสงไปกระทบกับสิ่งกีดขว้างในระยะที่กำหนดไว้คือ40 cm., 20 cm., 10 cm. แสงจะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับซึ่งใช้โฟโตไดโอดเป็นตัวรับแสงซึ่งถ้าระยะห่าง 40 cm. LED สีเขียวติด ถ้าระยะห่างลดมาเท่ากับ 20 cm. LED สีเขียว, สีเหลืองติดถ้าระยะห่างใกล้ที่สุด 10 cm. LED สีเขียว, สีเหลือง, สีแดงติดสว่าง การติดตั้งวงจรสามารถนำไปติดบริเวณที่จอดรถยนต์ ในตำแหน่งที่แสงสามารถที่จะสะท้อนตัวรถยนต์กับสิ่งกีดขว้าง(ฝาผนัง)ได้ วงจรใช้แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟตรงขนาด 12-15Vdc. 40mA

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์  0-2225-0094, 0-2623-8899  
www.mynpe.com, E-mail : mynpe@mynpe.com