เนื้อหาวันที่ : 2016-05-06 16:54:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2121 views

Managing the power : SACE EMAX 2

SACE EMAX 2 แอร์เซอร์กิตเบรคเกอร์รุ่นใหม่ของเอบีบี มีพิกัดกระแสสูงสุดถึง 6,300A และสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษที่เรียกว่า หน่วยควบคุมพลังงาน (Power Controller) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ ส่งผลให้สามารถจำกัดระดับพลังงานสูงสุดที่ใช้ อีกทั้งยังช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้

เซอร์กิตเบรคเกอร์เอบีบีรุ่น SACE EMAX 2 สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน EKIP Power Controller ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับหัว Protection Unit รุ่น EKIP Touch และ EKIP Hi-Touch ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตั้งค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand charge) ซึ่งตัวโปรแกรม Power Controller จะคำนวณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยในทุกๆ 15 นาที ซึ่งเป็นไปตามการคำนวณของมาตรฐานการไฟฟ้าเพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยที่ EKIP Power Controller จะควบคุมโหลดที่ไม่จำเป็นในการใช้งานออก นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่า Priority load เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโหลดที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และบริหารการจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ติดตั้ง EKIP Power Controller จะสามารถคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบทุกๆ 15 นาทีอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ไม่ให้เกินค่าพลังงานไฟฟ้า (Demand charge) ที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ ถ้าเกิดการใช้พลังงานสูงเกินกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ปรับตั้งค่าไว้ ตัว EKIP Power Controller จะตัดการทำงานของโหลดที่จำเป็นน้อยที่สุดออกก่อน และโหลดที่สำคัญน้อยรองลงมาตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากตัว Power Controller ตรวจพบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ก็จะทำการต่อโหลดกลับเข้าสู้ระบบตามปกติ

จุดเด่นของ EKIP Power Controller

  • สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ โดยเราสามารถเลือกโหลดที่ไม่จำเป็น (Non priority load) ในการต่อเข้ากับ EKIP Power Controller เพื่อทำการควบคุมโหลดที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น ซึ่งสามารถเลือกควบคุมโหลดที่ไม่จำเป็นได้ถึง 15 โหลด นอกจากนั้นเรายังสามารถจัดเรียงลำดับในการควบคุมโหลดตามลำดับได้อีกด้วย
  • กำหนดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ EKIP Power Controller สามารถกำหนดค่าพลังงานไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาได้สูงสุด 4 ช่วงเวลา ซึ่งเราสามารถกำหนดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ เช่น ช่วง on peak, off peak เพื่อไม่ให้เกินค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ทำการ setting ไว้
  • ติดตั้งได้ง่าย และพร้อมใช้งานได้ทันทีเนื่องจากตัว EKIP Power Controller มีการโปรแกรมมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด

www.abb.com/emax2

Tel. 02 665 1000