เนื้อหาวันที่ : 2016-02-17 11:04:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2549 views

BS&W Water Cut Measurement Analytical Technology

เป็นเครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมันขณะกำลังไหลอยู่ในท่อ

งานที่สามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ได้

 • Automatic Well Testing (AWT) - การทดสอบบ่อน้ำมันแบบอัตโนมัติเพื่อหาข้อมูล และสมรรถนะในการผลิต
 • Lease Automatic Custody Transfer (LACT) - การวัดปริมาณและคุณภาพของน้ำมันเพื่อการซื้อขายหรือเปลี่ยนเจ้าของ
 • Basic Sediment and Water (BS&W) - การวัดหาปริมาณน้ำและอนุภาคเล็กๆ ที่เหลือตกค้างอยู่ในน้ำมันดิบ
 • Separation Vessels - อุปกรณ์แยกของไหล เช่น น้ำมันออกเป็นก๊าซและของเหลว ซึ่งในส่วนที่เป็นของเหลวอาจมีทั้งน้ำและน้ำมันผสมกันอยู่
 • Pipeline Slug Detection - การตรวจจับกลุ่มก้อนของก๊าซ หรือของเหลวที่ไหลปนกันอยู่ในท่อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อื่นได้
 • Truck Unloading - การขนถ่ายน้ำมันออกจากรถบรรทุกน้ำมัน
 • Pump Protection - การป้องกันปั๊ม
 • Dielectric Analysis - การวิเคราะห์ Dielectric
 • Machinery Lube Oil Monitoring - การตรวจวัดน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรกล 

ข้อดีที่จะได้จากการใช้

 • ได้ใช้ของที่ดีที่สุด

กว่า 50 ปีมาแล้วที่ Drexelbrook ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้นำในเรื่องการวัดปริมาณน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมัน (Water cut) โดยอาศัยหลักการของ Capacitance  ผลิตภัณฑ์ที่ Drexelbrook จัดหาให้ผู้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ และในราคาที่เหมาะสม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนความดันและอุณหภูมิได้สูงที่สุดในอุตสาหกรรม   Probe ของ Drexelbrook สามารถรับความดันได้สูงขึ้นถึง    1500 PSI และรับอุณหภูมิได้สูงถึง 450°F

 • ปรับตั้งหรือกำหนดค่าต่างๆ ได้ง่าย - ด้วยจอ LCD และ Keypad ที่มีอยู่บนอุปกรณ์

Universal IV CM ทุกตัวได้รับการสอบเทียบมาก่อนแล้วจากโรงงานและต้องการการปรับแต่งให้ถูกต้องเพิ่มขึ้นอีกเพียงจุดเดียวเท่านั้น  การปรับตั้งในที่ใช้งานสามารถทำจากจุดไหนก็ได้ตาม Loop สายไฟฟ้าทั้งสองเส้นด้วย HARTWin PC Software ของ Drexelbrook เอง หรือด้วย Display/Keypad ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ก็ได้ โดยไม่ต้องใช้ Laptop หรือ Handheld Communicators

 • มีการปรับแก้ชดเชยค่าที่เบี่ยงเบนไปเนื่องจากอุณหภูมิ

ค่า Dielectric constant ของน้ำมันดิบสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้อาจทำให้อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำในน้ำมันแบบมาตรฐานทั่วๆ ไป วัดค่าผิดไปจากเดิมได้ทั้งๆ ที่ ปริมาณน้ำในน้ำมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  Universal IV Water Cut Monitor รุ่นนี้จะวัดอุณหภูมิของน้ำมันไว้ภายในตัวของมัน แล้วคำนวณหาปริมาณน้ำที่แท้จริงที่อุณหภูมิต่างๆ ได้จนถึง 70°C

 • ได้ใช้เครื่องมือวัดที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก

Universal IV CM Model ได้รับการรับรองให้ใช้ในพื้นที่อันตรายประเภท Class I, Div 1 และ Zone 0 ได้  การรับรองมีให้เลือกทั้ง FM, FMc, ATEX และ IECEx

 • ความทนทาน

Perm-A-Seal sensing element ของ Drexelbrook ไม่ต้องการการฉาบผิวด้วย Epoxy ซึ่งมีการสึกหรอได้ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง  ไม่มี Gasket ที่จะต้องซ่อม และ Sensing element มีความแข็งแรงทนกับของไหลในบ่อน้ำมัน ซึ่งมักจะมีทรายปนอยู่เป็นจำนวนมากได้

 • ไม่ต้องการการบำรุงรักษาแบบที่ต้องทำเป็นประจำ (Routine Maintenance)

Universal IV CM สร้างขึ้นมาจากความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน RF Admittance ของ Drexelbrook  ซึ่งทำให้ Electronics ของอุปกรณ์ไม่มีการสนองตอบต่อพาราฟิน (Paraffin) หรือสารอย่างอื่นที่มาจับพอกบนผิวของ Probe  ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการถอด Spool pieces หรือปิดท่อใหญ่ๆ ไว้ให้ยุ่งยาก  Universal IV CM สามารถปรับตั้งค่าสำหรับการติดตั้งแบบ NPT หรือแบบ Flange ได้ และสามารถติดตั้งลงในท่อขนาดที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไปได้ทุกขนาด

 • มีช่วงการวัด 0-50% ใน Light Oil และ 0-80% ใน Heavy Oil

Universal IV CM ได้รับการสอบเทียบล่วงหน้าจากโรงงานสำหรับ Range ใด Range หนึ่ง ใน 11 ranges  เพื่อใช้กับ Light Oil (API Gravity>25) และ Heavy Oil (API Gravity<25)

 • Cote-ShieldTM

Cote-ShieldTM ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว ถูกออกแบบใส่ไว้ใน Universal IV CM series  และทำให้เครื่องมือวัดนี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากความยาวของ Sensing element  ทำให้ Sensing element ยื่นยาว เกินความยาวของ Nozzle ที่ใช้ติดตั้งหรือเลยข้องอ (Elbows) ของท่อออกไปได้ ซึ่งปกติแล้วจะมีผลต่อค่าที่วัด  Cote-ShieldTM ทำให้บริเวณที่ทำหน้าที่วัดค่าของ Probe ที่สอดเข้าไปในท่อไปอยู่ตรงกับบริเวณกระแสของของไหลโดยตรงได้ และเป็นการรับประกันได้ว่า Probe ได้เข้าไปอยู่ในบริเวณตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของน้ำผสมน้ำมัน (Emulsion) ที่ดีกว่า 

หลักการทำงาน

วิธีการใช้หลักการ RF Admittance วัดปริมาณน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมันได้รับความสำเร็จเป็นอย่างสูง เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง ค่า Dielectric constants ของน้ำมัน (k ประมาณ 2.3) และของน้ำ            (k ประมาณ 80) มีมาก  Sensing element และผนังของท่อเมื่ออยู่ด้วยกันจะทำให้เกิดพื้นผิวที่จำเป็นสองชิ้น สำหรับ Concentric capacitor.  Electronics ของระบบจะส่ง Voltage ความถี่คลื่นวิทยุไปยัง Sensing element ซึ่งทำหน้าที่วัดการเปลี่ยนแปลงของค่า Capacitance

ถ้าปริมาณของน้ำที่ปนอยู่ในกระแสการไหลของน้ำมันเพิ่มขึ้น ค่า Dielectric โดยรวมของของไหลจะเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ค่า Capacitance เพิ่มขึ้น  Electronics ที่อยู่บนอุปกรณ์จะคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Capacitance ที่เปลี่ยนไป กับปริมาณน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมันออกมาให้ เป็นหลักการง่ายๆ ตรงไปตรงมา เชื่อถือได้ และได้รับการพิสูจน์แล้ว

ข้อดีของการสุ่มตัวอย่างของ Drexelbrook

การออกแบบ Probe ชนิดสอดเข้าไปในท่อของ Drexelbrook ทำให้มันสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของไหลจำนวนมากได้โดยที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถทำได้  Universal IV CM ใช้ Sensing element ที่มีความสามารถเป็นพิเศษที่สามารถติดตั้งเข้าไปใน Process ได้โดยตรงโดยไม่ต้องมี Spool pieces, side-arms หรือ Slipstreams.  Sensing element ที่แสดงในรูปจะยื่นตรงเข้าไปในท่อของ Main process โดยตรงอย่างน้อย 15 นิ้ว ข้อดีก็คือค่า Capacitance ของ Fluid จะถูกวัดตลอดความยาวของ Probe เพื่อให้ได้ผลที่เป็นค่าเฉลี่ย  การวัดดังกล่าวจะเป็นการวัดที่ได้จากตัวอย่างที่ดีกว่า  ทำให้ได้การตอบสนองที่ราบเรียบนุ่มนวลกว่า และแม่นยำกว่า

สนใจติดต่อ :
บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร. 02-642-8762-4    แฟ็กซ์. 02-248-3006
E-mail :  sales1@kanitengineering.com
www.kanitengineering.com