เนื้อหาวันที่ : 2015-12-21 16:58:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1995 views

Fluke Connect® ซอฟแวร์สำหรับการจัดการการบำรุงรักษาล่วงหน้า

Fluke Connect®  คือซอฟแวร์สำหรับการจัดการการบำรุงรักษาล่วงหน้า ทำให้การจัดการข้อมูลและการจัดการทรัพยากรต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือวัด, ซอฟแวร์ และโมบายดีไวซ์ - สมาร์ทโฟน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ น นอกจากการทำงานร่วมกันระหว่างสมาร์ทโฟนและเครื่องมือวัดหลายชนิดร่วมกัน เช่น การใช้งาน Fluke TiS55 กล้องถ่ายภาพความร้อนและ Fluke 376FC แคลมป์มิเตอร์ จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ความร้อนและกระแสมอเตอร์ได้พร้อมๆ กัน ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาบริหารทรัยากรตามมาตรฐาน ISO50000 และ ISO50001 การจัดการทรัพยากร ด้วย ซอฟแวร์ Fluke Connect®

สนใจติดต่อ : บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด

7/129 ชั้น 17 ห้อง 21702 เซ็นทรัลทาวเวอร์เอปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร: 02-884-9210 แฟกซ์: 02-884-9214 อีเมล์: info@es.co.th เว็บไซต์: www.es.co.th