เนื้อหาวันที่ : 2015-12-14 14:44:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1772 views

VM3D Volumetric Laser Scanner Measurement made easy

โซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ขั้นสูง สำหรับการวัดเพื่อการจัดการสินค้าหรือวัตถุดิบ คงคลังที่มีความแม่นยำ สำหรับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือเป็นก้อน

VM3D Volumetric Laser Scanner ของเอบีบีคือเครื่องมือวัดที่ใช้หลักการของแสงเลเซอร์มาช่วยให้ การจัดการในการวัดปริมาณสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง ที่มีลักษณะของวัตถุดิบเป็นเม็ดหรือเป็นก้อน ซึ่งทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดปริมาตรของกองวัตถุดิบที่มีลักษณะรูปร่างหลากหลายได้ด้วยความแม่นยำ ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้อาจถูกเก็บไว้ในพื้นที่หรือในโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะเปิดหรือปิด เช่น ไซโล, บังเกอร์ โดม, ลาน หรืออาคารเปิดโล่ง

Omnia Fertilizer Company (เป็นส่วนหนึ่งของกิจการในเครือบริษัท Omnia) เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชั้นนำในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศแอฟริกาใต้ได้มีการใช้สแกนเนอร์ 79 ตัว วัดสินค้าที่เป็นปุ๋ยในบังเกอร์ที่จัดเก็บ ส่วน Tongaat Hulett Starch เป็นผู้ผลิตแป้งและน้ำตาลกลูโคสชั้นนำในแอฟริกา โรงงานของพวกเขาเป็นโรงงานใหม่ล่าสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของ Tongaat Hulett Starch และยังเป็นที่ที่เริ่มการใช้ระบบ ABB Volumetric Scanner เป็นเครื่องมือในการวัดปริมาณของข้าวโพดในไซโลลูกค้าอีกที่หนึ่งคือที่เหมืองทองทางใต้ได้นำระบบ ABB Volumetric Scanner มาเพื่อใช้วัดกองสินแร่ที่กองเป็นขนาดใหญ่บนลาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานประจำวัน ระบบการวัดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบ แทบทุกชนิดที่เป็นเม็ดหรือเป็นก้อนในภาคอุตสาหกรรม เช่น เหมืองแร่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ถ่านหิน เม็ดพลาสติก หรือกลุ่มเคมีภัณฑ์

สำหรับระบบการวัดแบบที่ไม่มีการสัมผัสโดยตรงนี้ จะประกอบไปด้วยหัวเลเซอร์สแกนเนอร์ กล่องควบคุม (เพื่อส่งข้อมูลกลับไปที่โรงงานของเอบีบี ข้อมูลจะถูกทำการวิเคราะห์และประมวลผลลูกค้าสามารถดึงข้อมูลที่ประมวลผลแล้วออกมาใช้งานได้จากทางเว็บไซต์ของเอบีบี) ในกรณีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถใช้สแกนเนอร์ หลายตัวเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายร่วมกัน โดยให้ตัวหัวเลเซอร์สแกนเนอร์ติดตั้งอยู่เหนือกองวัตถุดิบ และในตำแหน่งรอบด้านของกองวัตถุดิบ เพื่อให้วัดลักษณะ พื้นผิวที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง  กล่องควบคุมจะเก็บข้อมูลของหัวเลเซอร์สแกนเนอร์แต่ละตัวซึ่งจะมีผลการวัดพื้นผิวแต่ละตำแหน่งของกองวัตถุดิบและส่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ3Gที่มีการเข้ารหัสไปยังศูนย์ข้อมูลของเอบีบีคอมพิวเตอร์ในศูนย์ข้อมูลจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มจุดเหล่านั้นสร้างเป็นภาพของกองวัตถุดิบพร้อมกับประมาณค่าปริมาตร การประมาณค่ามีความแม่นยำคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2% สำหรับกองวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ถึง 100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อความมั่นใจของลูกค้า เอบีบีจะทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับลูกค้าที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ของวัตถุดิบหรือสินค้าคงคลังที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการวัด

หลักการทำงาน

ในการทำงาน ตัวสแกนเนอร์จะยิงแสงเลเซอร์ออกไปเพื่อทำการวัดระยะห่างจากตัวสแกนเนอร์กับพื้นผิวกองวัตถุดิบ ตัวรับแสงภายในของตัวสแกนเนอร์ จะรับการสะท้อนกลับของแสงเลเซอร์ที่ยิงออกไป ระยะทางไปยังพื้นผิวกองวัตถุดิบจะเท่ากับเวลาที่ใช้สำหรับการยิงแสงเลเซอร์ไปยังพื้นผิว และสะท้อนกลับมายังตัวอุปกรณ์วัดหารด้วยสอง แม้แสงจะมีความรวดเร็วมาก ( 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที ) แต่ด้วยความทันสมัยทางอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถช่วยวัดเวลาของการเดินทางของแสงได้ แม้ระยะทางที่สั้นที่สุดแค่ครึ่งเมตร

สแกนเนอร์ฉายลำแสงเลเซอร์ที่เล็กมากซึ่งการเบี่ยงเบนน้อยกว่า 0.3 องศา ในช่วงที่ยิงแสงเลเซอร์ไปกระทบพื้นผิวกองวัตถุดิบและสะท้อนกลับ ระบบสามารถทนฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยหลักการแล้วถ้าคุณสามารถมองเห็นพื้นผิวของกองวัตถุดิบผ่านหมอกฝุ่นได้ ระบบก็สามารถวัดได้ด้วยความยาวคลื่น 905 นาโนเมตร ลำแสงเลเซอร์จะมองไม่เห็นและปลอดภัยต่อสายตามนุษย์

หัวเลเซอร์สแกนจะสแกนรอบกองวัตถุดิบเป็นวงกลม 140 รอบ 3678 จุด ของระดับพื้นผิวกองวัตถุดิบ สแกนแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 45 นาที หรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่ลูกค้า สามารถกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสแกนตามความละเอียดมากน้อยตามที่ต้องการ

ย่านการวัดที่ดีที่สุดของระบบสแกนนั้นขึ้นอยู่กับการสะท้อนแสงของวัตถุที่ทำการสแกน โดยทั่วไปย่านการวัดที่ยาวที่สุดจะเป็นสำหรับวัตถุที่สีสว่าง เช่น น้ำตาลและแป้ง ( ประมาณ 90 เมตร ) และจะลดลงสำหรับวัตถุที่มีสีเข้ม ความสามารถในการสแกนกว่าครึ่งทรงกลมพร้อมกับขีดความสามารถในการทำงานโดยอัตโนมัติช่วยให้สแกนเนอร์ทำการสแกนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ผิวกองวัสดุขนาดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรในแนวลึก ( ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตักวัสดุออกไปใช้ ) ได้อย่างแม่นยำ ส่วนท่อที่ยื่นยาวออกมาที่ติดบริเวณหน้าเลนส์ จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองมาเกาะบนเลนส์และอุณหภูมิบริเวณเลนส์ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นใดๆ

การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลจะทำการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ได้จากการวัด ประมวลผลร่วมกันกับลักษณะแบบแปลนที่ใช้วางกองวัสดุ เพื่อใช้ตรวจสอบความลึกของกองวัตถุดิบโดยสร้างรูปทรงเลขาคณิตของสภาพแวดล้อมของอาคารหรือโครงสร้างนั้นที่วัสดุถูกกองไว้หรือถูกบรรจุอยู่ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการนำพื้นที่ของอาคารหรือตัวโครงสร้างที่ไม่ใช่ตัวกองวัสดุที่ต้องการวิเคราะห์ปริมาตรถูกนำมาคำนวณ ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณและเมื่อทราบลักษณะพื้นที่แวดล้อมทั้งหมดแล้ว ก็จะทำให้สามารถสร้างเป็นรายละเอียดของรูปทรง 3 มิติ ที่เป็นปริมาตรของวัตถุดิบที่ต้องการวัดได้ และเมื่อทราบความหนาแน่นของวัตถุนั้น ๆ และนำผลจากสิ่งที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มาประกอบกัน ก็จะสามารถคำนวณหาน้ำหนักหรือมวลของวัตถุดิบนั้นๆ ได้


เอบีบีมีการให้บริการแบ่งเป็นหลายระดับให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบ VM3D ลูกค้าสามารถกำหนดวันและเวลาใด ๆ เพื่อทำการสแกนอัตโนมัติเหล่านี้ในช่วงเดือน ผลลัพธ์จะได้ภายใน 24 ชั่วโมง หรือเร็วกว่าตามความจำเป็น ลูกค้าสามารถเลือกจากแพ็คเกจได้ตามความต้องการในการทำการสแกน เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยเอบีบีจะทำการติดตั้งและเดินระบบ รวมถึงรับและประมวลผลข้อมูล ลูกค้าเพียงดาวน์โหลดผลลัพธ์ไปใช้

    

การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการแปลความหมายของการสแกน โดยเจ้าหน้าที่ของเอบีบีที่ศูนย์ข้อมูล พวกเขาสามารถจะระบุสิ่งกีดขวางอื่นที่เข้ามาในการสแกน เช่น ตัวป้อนวัตถุดิบที่อยู่บริเวณใกล้กองวัตถุดิบ สามารถขจัดมันออกได้ การจัดการลักษณะเช่นนี้ ก็เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการนี้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนของค่าที่เกิดขึ้นและมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ