เนื้อหาวันที่ : 2015-11-25 09:23:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1913 views

ขั้วต่อสายไฟ Molex Ultra-Fit™ จาก element14 สำหรับภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค

มีความหนาแน่นสูง กำลังแรงขั้วต่อสายไฟประกอบกันต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การโทรคมนาคม การแพททย์ และเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค

element14 ได้ทำการแนะนำ Molex Ultra-Fit™ มีช่วงของความหนาแน่นสูง ขั้วต่อสายไฟกำลังแรงการจับคู่ต่ำ ที่มีการจัดอันดับในปัจจุบันถึง 14A เพียงแค่ 3.5 มม. พิทช์ (pitch) นี่ยังไม่ใช่ขนาดที่เล็ก แต่มีช่วงความหนาแน่นทางพลังไฟฟ้าในวงจรขนาดเดียวกันที่ข้ามการจับคู่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการประกอบ เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การโทรคมนาคม แสงไฟ การแพททย์ และเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค

มีความหลากหลายของความท้าทายของขั้วต่อสายไฟที่ต้องเผชิญในแต่ละภาคอุตสาหกรรม ข้อจำกัดของพื้นที่ในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบและการทำงานผิดปกติในสินค้าขั้นสุดท้าย ขั้วต่อสายไฟ Ultra-Fit ของ Molex ใหม่ได้อยู่คู่กับความท้าทายเหล่านี้ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้

ตัวเลือกหลากหลายกลไกในการคีย์รหัสสี

  • ฟุตพริ้นท์มีขนาดเล็กกว่า 17% ในการเชื่อมต่อพลังงานที่คล้ายกัน
  • การจับคู่กำลังแรงส่วนปลายต่ำเป็นพิเศษ
  • เฮ้าส์ซิ่งล็อคแบบพอสิทีฟด้วยการออกแบบระบบที่ป้องกัน anti-snag
  • ตัวประสานส่วนปลายหกจุดที่เป็นอิสระในการสัมผัส (การออกแบบเครื่องมือการแยกแหล่งสัญญาณ)

ความหลากหลายของ Ultra-Fit เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลขั้วต่อสายไฟของ Molex Fit สำหรับ wire-to-wire, wire-to-board และ board-to-board การกำหนดค่าประกอบด้วยขนาดของการประหยัดพื้นที่เพื่อความหนาแน่นของกระแสที่ล้ำนำสมัยและความน่าเชื่อถือในระยะยาว สามารถหาดูได้ที่ http://sg.element14.com/molex