เนื้อหาวันที่ : 2015-11-06 16:18:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2410 views

การวัดอัตราการไหลของของเหลวข้น (Slurry) ด้วย Impactline Flow Meters

          Impactline Flow Meters ได้ถูกนำไปใช้วัดอัตราการไหลของ Slurries ต่อไปนี้อย่างได้ผลถึงแม้ Flow meters หลาย ๆ แบบในตลาด เช่น Electromagnetic flow meters, coriolis flow meters, ultrasonic flow meters และ Laser droppler flowmeters จะมีปัญหาในการวัดอัตราการไหลของ Slurries ดังกล่าวอยู่บ้างก็ตาม Slurries ที่ว่านี้ได้แก่ :

  1. Slurries ที่ประกอบด้วยก้อนวัสดุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. - 60 มม. กับของเหลว

          (ตัวอย่างเช่น : ในโรงงานยางสังเคราะห์)

  1. Slurries ที่ประกอบด้วยผงที่มี Conductivity ต่ำ หรือ ก้อนวัสดุกับของเหลว

          (ตัวอย่างเช่น : ในโรงงานเคมี)

  1. Slurries ที่ประกอบด้วยผงขัดที่กัดผิวได้รุนแรงหรือก้อนวัสดุกับของเหลว

          (ตัวอย่างเช่น : ในโรงงานเคมี)

  1. Slurries ที่ประกอบด้วยวัสดุกัดกร่อนที่รุนแรงที่มี Ionization tendency สูง

          (ตัวอย่างเช่น : ในโรงงานทำ Nonferrous metal ให้บริสุทธิ์)

 

รูปนี้คือ Impact Line Flow Meter ที่ติดตั้งอยู่ที่โรงงานยางสังเคราะห์แห่งหนึ่ง เพื่อวัดอัตราการไหลของ Slurries ที่ประกอบด้วยวัสดุชิ้นใหญ่กับของไหลที่มีการกัดกร่อน :

Transmitter : Model ILE-61

Measurement range : 0-5 t/h – 0-30 t/h

 

 

 หลักการทำงานของ Impactline flow meter :

          Slurries และวัสดุที่เป็นผง และของแข็งจำนวนมากที่ปล่อยออกมาจาก Feeder จะตกลงตามธรรมชาติจากความสูงที่คงที่ผ่าน Flow stabilizer และทำให้เกิดแรงกระแทกที่เป็นสัดส่วนกับอัตราการไหลโดยน้ำหนักของวัสดุลงบน Sensing plate  แรงกระแทกส่วนที่แตกไปตามแกนนอนจะถูกตรวจจับด้วย Transmitter และ Receiver จะอ่านค่าอัตราการไหลออกมา และส่งสัญญาณ Output (4-20mA) ออกไปใช้งานต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พิศนุการช่าง จำกัด (คุณสุรวิทย์ เที่ยงธรรม)

โทร. 02-2482896-98 แฟ็กซ์. 02-642-9220

E-mail : PIsales@pisanu.co.th

www.pisanu.co.th