เนื้อหาวันที่ : 2015-09-24 10:02:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2567 views

LEWA Pumps สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

ปัญหาด้านการผสม (Mixing), การวัดปริมาณ (Metering), และการกรอง (Filtration) ที่ถูกสุขลักษณะอันเกี่ยวกับ เภสัชภัณฑ์ (Pharmaceuticals), ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences), และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สามารถแก้ได้ด้วยวิธีการแก้ของ LEWA

การผลิตยารักษาโรคหรือเวชภัณฑ์จะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งจะต้องมีเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับที่ใช้อยู่

ความเชื่อถือไว้วางใจได้ในการผลิต, งานเอกสารและการตรวจสอบความถูกต้องเป็นสิ่งที่ LEWA ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ใช้งานจึงสามารถมั่นใจในปั๊ม และระบบต่างๆ จาก LEWA ได้ เมื่อนำไปใช้ในการกรอง และกระบวนการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์, ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ  ผู้เชี่ยวชาญของ LEWA ยินดีให้คำแนะนำในการหาคำตอบที่ดีที่สุด ตรงตามความต้องการมากที่สุดสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณ, การทำให้บริสุทธิ์, การผสมและการกรองของผู้ใช้งาน

Metering pumps สำหรับงานสุขอนามัยของ LEWA (LEWA ecodos และ LEWA ecoflow) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการปลอดเชื้อในกระบวนการเหล่านี้ทุกประการ และจะเป็นทางเลือกอันดับแรกเสมอเมื่อจะมีการผลิต ผลิตภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ

ทางแก้ปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์, ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ  อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical), สารเคมีชนิดพิเศษซึ่งมีการผลิตปริมาณไม่มาก (Fine chemical), ยารักษาโรคสำหรับสัตว์ (Veterinary medicine), และอาหารเสริมชนิดพิเศษทั้งหมดนี้ล้วนต้องการระบบที่ทำความสะอาดและระบายของเหลวออกง่าย และจะต้องเป็นระบบที่ผลิตและมีเอกสารรับรองอย่างถูกต้องตามกฏเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้วย  LEWA มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้

ขอบเขตการจัดหาให้กับภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ของ LEWA มีตั้งแต่ระบบ Metering แบบธรรมดาสำหรับตวงวัดสารเติมแต่ง (Additives), process chromatography และระบบการทำให้สารละลายบัฟเฟอร์เจือจาง (Buffer dilution systems), ไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนสำหรับการผสมแบบเป็นสัดส่วนกัน, การลำเลียงหรือการกรองสารชนิดต่างๆ

Metering Pumps ในแบบที่ถูกสุขอนามัย (Metering Pumps in Hygienic Design)

Metering pumps สำหรับงานสุขอนามัยของ LEWA (LEWA ecodos และ LEWA ecoflow) เป็นปั๊มแบบปิดสนิท (Hermetically sealed), ไม่มีการรั่วไหล และไม่มีส่วนต่อใดๆ  เช่น เพลา,  ยื่นเข้าไปในห้องผลิตภัณฑ์ภายในปั๊ม ทำให้ปลอดจากการปนเปื้อนตลอดช่วงระยะการทำงานอันยาวนานของกระบวนการ

ปั๊มสำหรับงานสุขอนามัยนี้สามารถนำมาใช้อย่าง Multiplex pumps ได้  ซึ่งหมายถึงสามารถนำเอา Drive units ของปั๊มหลายๆ ตัว มาประกอบรวมกันเข้าเป็นชุด  บน Drive shaft ตัวเดียวได้  แล้วปั๊มแต่ละตัวก็จะปั๊มสารในปริมาณที่ต่างกันเข้าไปใน Process ทำให้ได้อัตราส่วนของการผสมตามที่เราต้องการได้  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกระบวนการผลิตที่ปลอดเชื้อของผู้ใช้งาน,  Lewa pumps สำหรับงานสุขอนามัยได้ผ่านการทดสอบในด้านความสามารถทำความสะอาดได้ (Cleanability) ตามกฏเกณฑ์ข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับและชอบด้วยกฎหมายจากนานาชาติมาแล้ว (EHEDG cleanability test and QHD test system)

สนใจติดต่อ :

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โทร. 02-642-8762-4    แฟ็กซ์. 02-248-3006

E-mail :  sales1@kanitengineering.com

www.kanitengineering.com­