เนื้อหาวันที่ : 2015-09-08 16:23:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2888 views

PK-4010 : ไซเรน 6 แบบ

เป็นวงจรสร้างเสียงไซเรนแบบต่างๆ จำนวน 6 แบบโดยไอซีจะกำเนิดความถี่ออกมาขับ ทรานซิสเตอร์ Q1 ให้ทำการขับลำโพงให้กำเนิดความถี่เสียงออกมา วงจรนี้ใช้กับแหล่งจ่ายไฟตรงขนาดแรงดัน 3V โดยกินกระแสเพียง 10mA ถึง110mA จึงสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้สะดวก

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์  0-2225-0094, 0-2623-8899   www.mynpe.com, E-mail : mynpe@mynpe.com