เนื้อหาวันที่ : 2015-08-04 11:30:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2186 views

Servo cylinder :กระบอกไฟฟ้าจากประเทศเกาหลี

Servo cylinder :กระบอกไฟฟ้าจากประเทศเกาหลี
ADVANTAGE:
- สามารถใช้แทนกระบอกนิวเมติกได้
- สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ แม่นยำ
- สามารถควบคุมตำแหน่งในการเคลื่อนที่ด้วย Servo motor
- การติดตั้งไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีเพียงแหล่งจ่ายไฟเข้ามอเตอร์เท่านั้น