เนื้อหาวันที่ : 2015-07-07 10:15:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1455 views

Radian RD-30/31/33

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพและการใช้พลังงานไฟฟ้า 3 เฟส ระดับมาตรฐานอ้างอิง

เป็นเครื่องมือ 3 อย่างในตัวเดียวกัน

 • มาตรฐานอ้างอิงกาลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าสาหรับการทดสอบมิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้าภาคสนาม
 • ใช้วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
 • วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

เครื่องวิเคราะห์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบเคลื่อนที่ สาหรับตรวจสอบมิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้าภาคสนาม ในสถานประกอบการหรือโรงงานได้โดยตรง สามารถตรวจสอบความแม่นยาของมิเตอร์, ตรวจวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า, ตรวจสอบหม้อแปลงกระแส (CT Ratio Test), ตรวจสอบความถูกต้องของการเดินสายไฟในระบบ มีความแม่นยาสูงระดับมาตรฐานอ้างอิง, ฟังค์ชั่นการวัดที่ครอบคลุมครบถ้วน และใช้งานง่าย ออกแบบมาให้ใช้ได้กับโหลดจริงในสถานที่ทดสอบ หรือใช้แหล่งจ่ายกระแสภายนอกได้

คุณสมบัติ 

 • ความแม่นยาสูงเยี่ยมระดับมาตรฐานอ้างอิง มั่นใจได้จาก Radian Research
 •  เลือกคลาสของมาตรฐานอ้างอิงได้
 •  วัดกาลังได้ทั้ง 4 ควอแดรนต์ Active, Reactive, และ Apparent Power
 •  มีคอมพิวเตอร์ประมวลผลในตัว พร้อมจอแสดงผลสี ควบคุมด้วยระบบจอสัมผัส
 •  มีซอฟต์แวร์สาหรับวิเคราะห์ใช้งานกับสมาร์ตโฟน
 •  มีช่วงวัดที่กว้าง ปรับย่านวัดกระแสและแรงดันอัตโนมัติ
 •  วิเคราะห์ฮารมอนิกได้ถึงลาดับที่ 200 พร้อม Intra-harmonics
 •  เชื่อมต่อด้วย RS-232 และมี Bluetooth (Option)
 •  เก็บบันทึกข้อมูลในตัวและโอนย้ายไปยังอุปกรณ์อื่นได้
 •  น้าหนักเบา แข็งแรงทนทาน
 •  ใช้ตรวจสอบและรับรองได้ง่าย


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : คุณปานเทพ 08-1869-7770, คุณเอกพงษ์ 089-495-1955, คุณสุวรรณา 087-369-3523
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003
Internet: http://www.measuretronix.com E-Mail : info@measuretronix.com