เนื้อหาวันที่ : 2015-05-27 11:37:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2207 views

EA Technology PD Hawk™

เครื่องค้นหาตาแหน่ง Internal Partial Discharge ภาคสนาม

PD Hawk™ เป็นอุปกรณ์ค้นหาตาแหน่งที่เกิดปัญหา Internal Partial Discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงภาคสนาม เช่น ตามสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อตรวจสอบว่าเกิดปัญหา Internal partial discharge ขึ้นที่อุปกรณ์ใดในระบบสายส่งแรงสูง โดย PD Hawk™ ใช้เทคโนโลยี array directional antenna ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่ 47 – 1000 MHz

PD Hawk™ มีจอแสดงสเปกตรัมความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทิศที่สแกนอยู่ พร้อมทั้งการใส่ smart filter เพื่อกรองสิ่งที่ไม่ใช่ปัญหา เช่น corona discharge, คลื่นโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ออกไปให้เหลือแต่ Internal partial discharge แล้วจึงแสดงระดับความรุนแรงให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้ในขณะสแกนยังมี headphones ให้ผู้ปฏิบัติงานฟังเสียงคลื่นรบกวนได้ด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : คุณธีระวัฒน์ 08-1555-3877, คุณเนตรนภางค์ 089-895-4866
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ ฯ 10310
โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234
แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003
Internet: http://www.measuretronix.com
E-Mail : info@measuretronix.com