เนื้อหาวันที่ : 2015-05-27 11:27:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1495 views

EA Technology UltraTEV Plus+™

เครื่องตรวจประเมินระดับความรุนแรง Partial Discharge แบบพกพา

UltraTEV Plus+™ เป็นอุปกรณ์ประเมินระดับความรุนแรงของการเกิด Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงว่ามีระดับของ partial discharge อยู่ในระดับใด โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่งสี เขียว เหลือง ส้ม แดง พร้อมทั้งตัวเลข dB จึงสามารถเห็นแนวโน้มความรุนแรงว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อตรวจวัดอย่างสม่าเสมอ


โดย UltraTEV™ Detector ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์คู่ ตรวจจับทั้งคลื่นอัลตร้าโซนิคและ TEV, Transient Earth Voltage ไปพร้อมกัน สามารถเปลี่ยนเซนเซอร์ได้หลายแบบทั้งจับคลื่นผ่านอากาศ และแบบสัมผัส ค้นหาตาแหน่งของปัญหาอย่างแม่นยาด้วยจานพาราโบลา และยืนยันสิ่งตรวจวัดด้วยการฟังเสียงผ่านชุดหูฟังคุณภาพสูง ฯลฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณธีระวัฒน์ 08-1555-3877
คุณเนตรนภางค์ 089-895-4866


บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ ฯ 10310
โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234
แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003
Internet: www.measuretronix.com
E-Mail : info@measuretronix.com