เนื้อหาวันที่ : 2013-05-22 11:15:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1958 views

MSO4000B-L Series ดิจิตอลออสซิลโลสโคป

MSO4000B-L Series เป็น Digital Phosphor and Mixed Signal Oscilloscopes มีช่วงแบนด์วิดธ์ 1 GHz มีอัตราการสุ่มตัวอย่างสัญญาณแบบเวลาจริงสูงสุด 2.5 GS/s Standard Record length 5 Megapoint ทุกแชนแนล อัตราการจับคลื่นสัญญาณสูงสุด >50,000 waveforms/s มีให้เลือกช่องสัญญาณให้เลือกใช้แบบอะนาลอก 2 และ 4 แชนแนล และดิจิตอล16 แชนแนล รองรับพอร์ท USB Host, USB Device และ Ethernet และVideo Out

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
โทร. 0-2645-4588 โทรสาร. 0-2645-4589
เว็บไซต์
www.trinergy.co.th E-mail: info@trinergy.co.th