เนื้อหาวันที่ : 2013-05-07 15:07:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1719 views

LinkRunner™ AT เครื่องทดสอบเน็ตเวิร์กแบบใช้สายอัตโนมัติ

เป็นเครื่องทดสอบระบบเครือข่ายแบบใช้สายขนาดพกพา สามารถทดสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็วใน 10 วินาที รองรับการเชื่อมต่อพอร์ต Ethernet 10M/100M/1G  หรือพอร์ต Fiber Optic ชนิด 1000BASE-SX, 1000BASE-LX สามารถแสดงสถานะ, ชนิดการเชื่อมต่อ และปริมาณการใช้งาน รองรับ IPv4 และ IPv6 สามารถทำการทดสอบการเชื่อมต่อ ด้วยวิธีการ Ping test และ Ping port เพื่อตรวจสอบ Service


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 โทรสาร. 0-2514-0001; 0-2514-0003
เว็บไซต์
www.measuretronix.com E-Mail : info@measuretronix.com