เนื้อหาวันที่ : 2013-04-01 16:15:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1673 views

Agilent 33500 Series

เครื่องกำเนิดสัญญาณ สามารถสร้างสัญญาณคลื่นไซน์ ที่มีความผิดพลาดน้อยกว่าเครื่องทั่วไปถึง 5 เท่า สัญญาณพัลส์ มีความถี่สูงถึง 30MHz ความไม่แน่นอนของความถี่น้อยกว่าเดิม 10 เท่า มีความละเอียดของระดับสัญญาณสูงถึง 16 บิต จาก 1 mVpp-10mVpp

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด
โทร.0-2717-1400 โทรสาร. 0-2717-1422
เว็บไซต์
www.irct.co.th E-mail: sales_irct@irct.co.th