เนื้อหาวันที่ : 2013-03-08 16:05:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 735 views

MELSEC - Q Series

PLC รุ่น Q Seires มีลักษณะพิเศษ คือ รวบรวมการควบคุม 4 ชนิดไว้ในชุดเดียวกัน ได้แก่ การควบคุม sequence , การควบคุม process , การติดต่อสื่อสาร communication และ Motion การควบคุม Servo ซึ่งหมายความว่า ท่านสามารถควบคุมระบบใหญ่ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมี Network มากมาย เพียงแต่ท่านใช้ Q Series ก็สามารถควบคุมการทำงานที่สลับซับซ้อนได้  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท F.A. Tech
โทร. 0-2682-6522 (อัตโนมัติ 20 สาย) โทรสาร. 0-2682-6020
เว็บไซต์
www.fatech.co.th  E-mail: sales@fatech.co.th