เนื้อหาวันที่ : 2012-12-03 14:29:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1738 views

KONTAKT LABEL OFF 50

การลอกฉลากสินค้าหรือสติ๊กเกอร์ต่างๆ นั้นเป็นงานที่สิ้นเปลืองเวลา หรือถ้าการลอกฉลากสินค้าหรือสติ๊กเกอร์โดยใช้เครื่องมือขูดฉลากออกก่อให้เกิดรอยขูดขีดบนผิวอุปกรณ์นั้น  ดังนั้น KONTAKT LABEL OFF 50 จึงเป็นทางเลือกที่ดีสุดสำหรับงานทำความสะอาดสติ๊กเกอร์ เนื่องจากเนื้อสเปรย์ของ KONTAKT LABEL OFF 50 เป็นสารเคมีที่มีสภาพเป็นกลางจึงไม่ส่งต่อผิวของอุปกรณ์นั้น จึงเหมาะกับงานทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์พิมพ์ป้ายโฆษณา, อุปกรณ์ครัวเรือน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
โทร. 0-2225-0094 , 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร. 0-2226-4020
เว็บไซต์
www.myNPE.com