เนื้อหาวันที่ : 2012-11-30 15:01:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1918 views

OCRMaxTM ระบบรู้จำอักขระทางภาพ (OCR)

ระบบรู้จำอักขระทางภาพ (OCR) เพื่อการทวนสอบรหัสทำให้ระบบจับภาพและซอฟต์แวร์ระบบจับภาพของค็อกเน็กซ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้มีอัตราการอ่านสูงสุดในขณะเดียวกันก็ให้การอ่านรหัสผิดพลาดต่ำสุด โดย OCRMax ให้การทำงานที่รวดเร็ว ง่ายในการตั้งค่า และง่ายในการทำงานกับระบบจับภาพ In-Sight ทุกรุ่นและซอฟต์แวร์จับภาพ VisionPro ทุกรุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณศุภสิทธิ์ เชิดชัยกุล,
ค็อกเน็กซ์ ประเทศไทย
โทร. 085-157-1822 E-mail:
cherdchaikul.supasit@cognex.com