เนื้อหาวันที่ : 2012-11-16 15:10:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2263 views

pH Sensor ชนิด ISFET

เป็นวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบโดยใช้เซนเซอร์  CMOS ISFET โดยจะใช้ความต้านทานระหว่างขา source กับ ขา drain ในควบคุมการแรงดันของความต่างศักย์ ซึ่งค่าความต้านทานที่เกิดขึ้น คือความต้านทานที่มาจากสารละลาย ซึ่งมีค่าของ Hidrogen ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำมาวัดค่าความเป็น กรด ด่าง ได้ เมื่อเซนเซอร์มีการสัมผัสสารละลาย จะทำให้ เกิดความต่างศักย์ซึ่งมีค่าแปรผันตามตามแต่ละชนิดของสารละลายนั้น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
โทร. 0-2954-2408, โทรสาร. 0-2953-8443
เว็บไซต์
www.thaieasyelec.com E-mail sales@thaieasyelec.com