เนื้อหาวันที่ : 2012-11-16 09:10:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2718 views

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป OWON: SDS6062

ออสซิลโลสโคปแบบ 2 ช่องสัญญาณ ช่วงแบนวิดธิ์ 60 MHz อัตราการสุ่มตัวอย่างสัญญาณ 500MS/S หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล 8 Inch สามารถวัด Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B Rising Edge, Delay A→B Falling Edge, +Width, -Width, +Duty,-Duty

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร. 0-2944-7858 โทรสาร. 0-2944-7859
เว็บไซต์
www.wellerthailand.com, www.mtkshop.com  E-mail : mtk@mtkshop.net