เนื้อหาวันที่ : 2012-11-02 17:25:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3872 views

หัววัดความชื้น Seeedstudio รุ่น SEN92355P

Moisture Sensor เป็นเซนเซอร์วัดความชื้นในดินเพื่อใช้ในการตรวจวัดสำหรับการปลูกพืช หรือสวนดอกไม้ ใช้งานง่าย เพียงแค่ปักลงไปในดินบริเวณที่ต้องการ อ่านค่าผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดของหัววัด  2 x 6 เซนติเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
โทร. 0-2954-2408, โทรสาร. 0-2953-8443
เว็บไซต์
www.thaieasyelec.com E-mail sales@thaieasyelec.com