เนื้อหาวันที่ : 2012-10-31 12:21:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2514 views

RIGOL DSA815 + Tracking Generator ดิจิตอล สเปคตรัมอนาไลเซอร์ พร้อมกับ RF Generator

มีความถี่ให้เลือกคือ ย่าน 9kHz ~ 1.5GHz เป็นสเปคตรัมอนาไลเซอร์แบบดิจิตอลวัดสัญญาณโดยใช้เทคนิค Digital IF Technology มีความแม่นยำสูง มีฟังก์ชั่น Auto Tune สำหรับหาสัญญาณอัตโนมัติเพื่อสะดวกในการใช้ มีค่า RBW ต่ำสุดถึง 100Hz หน้าจอแสดงผลขนาด 8 นิ้ว LCD แบบ WVGA พร้อมกับมีฟังก์ชั่น Displayed Average Noise Level (DANL) เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนด้วย มีวงจร Preamplifier ช่วยขยายสัญญาณ รองรับการเพิ่ม Tracking Generator 1.5GHz ในกรณีที่ต้องการใช้งานแบบ Network Analyzer เพื่อตรวจสอบ Bandwidth ของชิ้นงานแบบ 2 พอร์ต เช่น ตัวกรองสัญญาณ (Filter) , สายไฟสายเคเบิลนำสัญญาณ เป็นต้น สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน USB Flash Drive

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จำกัด
โทร. 0-2948-5144-5, 081-834-4896 
เว็บไซต์
www.siamtrio.com E-mail: sales@siamtrio.com