เนื้อหาวันที่ : 2012-10-29 09:41:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3583 views

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ HIOKI รุ่น 3419-20

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสวัสดุ (Non contact Temp) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม อาหาร สิ่งทอ ซ่อมบำรุง และงานที่ต้องตรวจสอบอุณหภูมิต่างๆ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -35 ถึง 500 องศาเซลเซียส มีการเตือนเป็นสัญลักษณ์และเสียงหากอุณหภูมิ ต่ำ-สูง เกินกว่าที่กำหนด ใส่ค่าการแผ่รังสีของวัสดุที่วัดแต่ละชนิดได้ (Emissivity Ratio) และมีสัญลักษณ์แจ้งเตือน เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ

สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
โทร. 0-2642-6700, โทรสาร. 0-2642-4250
เว็บไซต์
www.ie.co.th, E-Mail: mi@ie.co.th