เนื้อหาวันที่ : 2012-10-29 09:28:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3073 views

Chauvin Arnoux CA8332B, CA8334B, CA8335 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและฮาร์มอนิกส์

 วัดค่า V, A, W, VA, VAR, PF, Energy, Flicker ของระบบไฟฟ้า 1 เฟส, 3 เฟส ทุกรูปแบบ จอแบบ Graphic LCD ขนาดใหญ่ แสดงรูปคลื่นเวฟฟอร์ม, เส้นกราฟ RMS, สามารถทำหลายฟังก์ชั่นได้ในเวลาเดียวกัน วัดค่า KF, CF, THD, DF เลือกดูค่าฮาร์มอนิคส์แบบกราฟแท่งถึงลำดับที่ 50 รุ่น CA8334B สามารถวัด Transient ได้ หน่วยความจำเพิ่มจาก 2 MB เป็น 4 MB     และ 2GB ตามลำดับ พร้อม Software วิเคราะห์ข้อมูล " QualiStar View " และ " Data Viewer "

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท แอสราส จำกัด
โทร. 0-2692-3980-1, 0-2277-9969-70 โทรสาร. 0-2692-3978, 0-2277-0995
เว็บไซต์
www.asras.com E-mail:sales@asras.com