เนื้อหาวันที่ : 2012-10-24 08:56:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1809 views

เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น

iButton Datalogger เป็นเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น โดยมีฐานเวลาเป็นตัวอ้างอิงตัวเครื่องเป็นสเตนเลส มีลักษณะคล้ายถ่านแบบเหรียญ โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มม.หนา 6  มม. สามารถใช้ได้ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ดี (IP56) โดยที่สามารถตั้งช่วงเวลาในการบันทึกค่าได้ต่ำสุดทุกๆ 1 วินาที พร้อมทั้งสามารถกำหนดช่วงเวลาเริ่มเก็บค่าแรกได้ และสามารถตั้งช่วงค่าการเตือนช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่ควบคุมได้ (Alarm) โดยเครื่องจะเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเข้าสู่หน่วยความจำภายในตัวเครื่อง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ 
บริษัท บางกอก อินสตรูเมนท์ จำกัด
โทร. 0-2175-2646-7  โทรสาร. 0-2175-2648
เว็บไซต์
www.bkk-ins.com  E-mail : sales@bkk-ins.com