เนื้อหาวันที่ : 2012-10-24 08:39:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3152 views

KONTAKT POSITIVE 20

สเปรย์ ฉีดเคลือบผิวสำหรับงานลอกแบบในกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า (PCB) หรืองานลอกแบบอื่นๆ ด้วยสารเคลือบใสโฟโต้โพซิทีฟ สามารถใช้ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆโดยอาศัยหลักการให้แสงถ่ายเทผ่านไปยังวัสดุชนิดต่างๆ และยังสามารถใช้กับกระบวนการผลิตหน้าปัด และแผ่นปะหน้าอุปกรณ์หรือแผ่นป้ายต่างๆ โดยให้ผลงานที่มีความเที่ยงตรงสูงจึงไม่เกิดความเสียหายต่อแบบและยังช่วยลดระยะเวลาในขบวนการผลิต ซึ่งเหมาะกับวัสดุต่างๆ เช่น แก้ว, พลาสติกสังเคราะห์, อะลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, เหล็ก

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
โทร. 0-2225-0094 , 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร. 0-2226-4020
เว็บไซต์
www.myNPE.com