เนื้อหาวันที่ : 2012-10-22 09:07:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1746 views

WIND GENERATOR

ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกังหันลมที่สามารถนำไปหมุนกังลมที่มี GENERATOR ในตัว เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้งานอีกรูปแบบหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดและทดลองเครื่องได้ที่
บริษัท คอมมิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
โทร. 0-2 586-7325, 0-2 586-7352, 0-2 910-1351 โทรสาร. 0-2 910-0410
เว็บไซต์
www.commue1.com E-mail:niwat@commue1.com