เนื้อหาวันที่ : 2012-10-15 11:30:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2217 views

X-FE04 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อเนกประสงค์

MCU เบอร์ MG87FE04 ของ Megawin มี Internal-Clock 22.118 Mhz ทำงานได้เร็ว 2 เท่า มี Flash Memory 6K ... เป็น 4K (AP) และ 1K (IAP) และ 1K (ISP) มี Ram 256 Byte และโปรแกรมผ่านขั้ว ISP (3 Pin) ด้วยตัวโหลด PRO-MISP มี I/O อิสระแบบ 5 Pin (3B Port) และแบบ 3 Pin (I/O Port) จำนวน 2 ชุด สามารถเลือกใช้อุปกรณ์บนบอร์ดได้ด้วย เป็น RS485-Drive , Buzzer , LED และ Key=2 ใช้ไฟเลี้ยง 5 VDC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ศิลารีเสิร์ช จำกัด
โทร. 0-2712-2850 โทรสาร. 0-2381-1447
เว็บไซต์
www.silaresearch.com E-mail: srsila@gmail.com