เนื้อหาวันที่ : 2006-05-09 14:51:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5939 views

FLUKE 9170 Series Metrology Wells นิยามใหม่ในงานสอบเทียบอุณหภูมิ

เพิ่มขีดความสามารถของงานสอบเทียบอุณหภูมิ ที่ให้สมรรถนะระดับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แต่ใช้งานสะดวก ในสภาพแวดล้อมภาคสนาม

.

Hart Scientific ปัจจุบันเป็นส่วน หนึ่ง ของ Fluke Corporation และเป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์สอบเทียบอุณหภูมิ ขอเสนอผลิตภัณฑ์สอบเทียบอุณหภูมิกลุ่มใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์และเซนเซอร์ได้หลากหลายยิ่งขึ้น นั่นคือ 9170 Series Metrology Wells ประกอบด้วยรุ่น 9170, 9171, 9172 และ 9173 ซึ่งให้สมรรถนะการสอบเทียบระดับห้องปฏิบัติการ (Cal Lab) ในเครื่องมือที่มีขนาดกะทัดรัด สะดวกในการเคลื่อนย้าย เหมาะกับการใช้งานทั้งในห้องปฏิบัติการ และในงานภาคสนาม

.

Metrology Wells ได้รับการออกแบบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Hart Scientific สามารถให้ค่าสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมครบถ้วนทั้ง 7 องค์ประกอบสำคัญ นั่นคือ

-           ค่าความมั่นคงอุณหภูมิ (Stability) ±0.0005°C

-           ค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวแกน (แนวดิ่ง) (Axial Uniformity) ±0.02° C

-           ค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวรัศมี (จากบ่อถึงบ่อ) (Radial Uniformity) ±0.01°C

-           ค่าความผิดพลาดการแสดงผล (Accuracy) ±0.006° C

-           ค่าความผิดพลาดจากการโหลด (Loading) ±0.005° C

-           ฮีสเตอรีซิส ±0.025°C

-           ความลึก (Immersion Depth) 203 มม. หรือ 8 นิ้ว

.

9170 Series Metrology Wells เหมาะกับงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร, ปิโตรเคมี, ผลิตยา, เซมิคอนดักเตอร์, อากาศยาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา

.

9170 Series Metrology Wells มีจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ปุ่มกดป้อนตัวเลข ควบคุมการทำงานด้วยคำสั่งจากเมนู ง่ายและรวดเร็ว สามารถโปรแกรมการทำงานเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ เลือกหน่วยอุณหภูมิได้ทั้ง °C และ °F

.

Display Accuracy

ค่าความผิดพลาดในการแสดงผล                          

วิธีการสอบเทียบ Dry Wells โดยปกติทำโดยการเสียบหัววัดอุณหภูมิแบบ PRT (Platinum Resistance Thermometer) ที่สองเทียบแล้ว ลงไปในช่องเสียบ แล้วทำการปรับแต่งค่า Characteristic ของ Dry Wells ให้ได้ตามค่าที่อ้างอิงจากหัววัด PRT วิธีนี้มีข้อจำกัด เนื่องจากคุณสมบัติจำเพาะของหัววัด PRT ที่ใช้อ้างอิงนั้น กับเครื่องที่ต้องถูกสอบเทียบ มักมีความแตกต่างจากหัววัดอุณหภูมิที่จะถูกสอบเทียบจากเครื่องสอบเทียบ ทั้งในแง่ของการลาดลงของอุณหภูมิ (Temperature Gradients) ในบล็อก และการเสียบเซนเซอร์ในบล็อกไม่ลึกพอ

.

แต่สำหรับ Metrology Wells นั้นต่างออกไป การลาดลงของอุณหภูมิ (Temperature Gradients), โหลดดิ้งเอฟเฟกต์ และฮีสเตอรีซิส จะถูกทำให้มีค่าต่ำที่สุด เพื่อให้การสอบเทียบการแสดงผลมีความถูกต้อง ซึ่ง Hart Scientific จะใช้หัววัด อุณหภูมิ PRT ที่รับรองแล้วและสามารถสอบย้อนกลับได้เท่านั้น ในการสอบเทียบ Metrology Wells และด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Hart Scientific ได้รับการทดสอบแล้วว่า ค่าผิดพลาดในการแสดงผลแบบทำซ้ำ (Repeatable Accuracy) สามารถทำได้ดีกว่าสเปกมากกว่า 10 เท่า คือมีค่าตั้งแต่ ±0.1°C ที่อุณหภูมิใช้งานทั่วไป จนถึง  ±0.25°C ที่อุณหภูมิ 661°Cและเพื่อให้ความผิดพลาดในการแสดงผลดีขึ้น Metrology Wells ยังมีตัวอ่านอุณหภูมิแบบติดตั้งภายใน สำหรับหัววัด PRT ภายนอกที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ITS-90 ให้เลือกใช้ด้วย

.

Stability

ค่าความมั่นคงของอุณหภูมิ

ตัวกำเนิดความร้อนที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Hart Scientific เป็นที่รู้จักกันมายาวนานว่า มีเสถียรภาพทางอุณหภูมิดีที่สุดในโลก และสำหรับ Metrology Wells ยิ่งทำได้ดีขึ้นไปอีก โดยที่รุ่นอุณหภูมิต่ำ (รุ่น 9170 และ 9171) มีค่าความมั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.005°C ตลอดช่วงใช้งาน และรุ่นอุณหภูมิสูง 700°C (รุ่น 9173) มีค่ามั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.03°C ซึ่งค่าที่ดีเยี่ยมเช่นนี้จะพบได้ก็แต่ในเครื่องสอบเทียบแบบอ่างของเหลว (Fluid Baths) และอุปกรณ์สอบเทียบมาตรฐานแบบปฐมภูมิเท่านั้น และเครื่องทำอุณหภูมิยี่ห้ออื่น ๆ ไม่มีตัวใดสามารถทำได้เท่านี้

 

 

.

Axial Uniformity

ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในแนวแกน

ตามข้อกำหนดใน EA Guidelines on The Calibration of Temperature Block Calibrators (EA-10/13) แนะนำให้ Dry Wells มีช่วงกว้างที่อุณหภูมิที่เท่ากัน (Temperature Homogeneits Zone) สูงสุด 40 มิลลิเมตร หรือ 1.54 นิ้ว ซึ่งปกติมักเป็นด้านล่างของบ่อ (Well) หรือช่องเสียบ แต่ใน Metrology Wells มีวงจรควบคุมอุณหภูมิสมรรถนะสูงถึง 2 ช่วง เพิ่มความลึกที่ให้ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิได้ถึง 60 มิลลิเมตร หรือ 2.36 นิ้ว โดยมีค่าความลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงดังกล่าวจาก ±0.02°C ที่ 0°C ถึง ±0.4°C ที่ 700°C etrology Wells ทุกตัวมีคุณสมบัติทางเทคนิคในด้านความสม่ำเสมอของอุณหภูมิดีเยี่ยมกว่าข้อกำหนด นอกจากนี้ยังมีหัววัดอุณหภูมิแบบ PRT ที่ทำขึ้นมาพิเศษสำหรับตรวจค่าสม่ำเสมออุณหภูมิแนวแกนด้วย (รุ่น 5662 และ 5663)

.

Radial Uniformity

ค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวรัศมี

ค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวรัศมี คือความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างบ่อหรือช่องเสียบหัววัดแต่ละช่วง ในตัวทำความ มาตรฐานที่ออกแบบไม่ดี หรือการใช้หัววัดที่มีขนาดโต ๆ ความแตกต่างนี้จะมีมาก

.

สำหรับ Metrology Wells จะกำหนดให้ค่าดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่อุณหภูมิเท่ากันแนวดิ่ง ระหว่างแต่ละช่องเสียบที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.4 มิลลิเมตรหรือ 0.25 นิ้ว มีค่าสม่ำเสมออุณหภูมิแนวรัศมี ±0.01°C ในรุ่นอุณหภูมิต่ำ (9170 และ 9171) และมีค่า ±0.04°C ในรุ่นความร้อนสูง (9172 และ 9173)

.

Loading

ผลกระทบจากการเสียบหัววัด

ค่าผลกระทบจากการเสียบหัววัด หรือโหลดดิ้ง คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงค่า ที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง เมื่อมีการเสียบหัววัดอุณหภูมิเพิ่มเข้าไป จะมีผลกับหัววัดอุณหภูมิที่เสียบอยู่แล้ว

.

ใน Metrology Wells ค่าดังกล่าวนี้ถูกทำให้ต่ำที่สุดด้วยเหตุผลเดียวกับค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวแกน ที่ทำให้ลึกและมีวงจรควบคุมถึง 2 ชุด จึงสามารถให้ค่าที่ดีเยี่ยมถึง ±0.005°C ในรุ่นอุณหภูมิต่ำ

.

Hysteresis

อุณหภูมิไปกลับไม่เท่ากัน

ค่าฮีสเตอรีซิสทางอุณหภูมิมักจะเกิดที่ชุด Internal Control Sensor มากกว่าในหัววัดอุณหภูมิ PRT อ้างอิงที่ออกแบบมา ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างของการวัดอุณหภูมิที่ตั้งไว้จุดเดียวกัน แต่อุณหภูมิเข้าหามาจากทิศทางตรงกันข้าม คือจากทิศทางอุณหภูมิสูงกว่า และจากทิศทางอุณหภูมิต่ำกว่า และมักมีค่าสูงสุดที่จุดกึ่งกลางของย่านทำอุณหภูมิ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะตัวเซนเซอร์ส่วนใหญ่ออกแบบมาให้มีลักษณะขรุขระ และไม่ได้ออกแบบ SPRTs ให้มีคุณสมบัติ Strain Free แต่สำหรับ Metrology Wells มีค่าฮีสเตอรีซิสอยู่ในช่วง ±0.025°C ถึง ±0.07°

 

 

.

Immersion Depth

ความลึกของบ่อหรือช่องเสียบหัววัด

ความลึกของช่องเสียบหัววัดมีความสำคัญ ไม่เฉพาะช่วยลดค่าของความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวแกนและโหลดดิ้งเอฟเฟกต์เท่านั้น ยังมีผลกับคุณสมบัติเฉพาะของเทอร์โมมิเตอร์ที่ทดสอบ ทั้งแง่ของตำแหน่งและขนาดของเซนเซอร์ในหัววัด ความกว้างและมวลของหัววัด และสายที่ต่อจากเซนเซอร์ไปยังภายนอก Metrology Wells มีความลึกของบ่อหรือช่องเสียบหัววัดถึง 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ในรุ่น 9171, 9172 และ 9173 และลึก 160 มิลลิเมตร (6.3 นิ้ว) ในรุ่น 9170 ที่สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -45°C

.

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่เกี่ยวข้องกับ Metrology Well ที่ใช้หัววัดอ้างอิง และตัวอ่านค่าอุณหภูมิแบบมาตรฐาน

จากตัวอย่างในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในการวัดค่าการสอบเทียบโดย Metrology Well ซึ่งค่าที่แท้จริงจะผันแปรกับการใช้งานและอุณหภูมิ ในตัวอย่างนี้ไม่ได้คำนึงถึงแหล่งจ่ายของความไม่แน่นอนดั้งเดิมจาก Characteristics ของ UUT
.

ตัวอย่างนี้คือ ณ อุณหภูมิ 0°C อุปกรณ์ที่ถูกนำมาพิจารณาประกอบด้วย

.
  • รุ่น 9171-B-R : Metrology Well ที่มาพร้อมกับอินพุตอ้างอิงในตัว
  • รุ่น 5626-15-D : ชนิดอุณหภูมิสูง Secondary PRT ขนาด 100
.

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณค่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Metrology Well ที่ใช้การแสดงผลที่สอบเทียบแบบอ้างอิงมาตรฐาน จากตัวอย่างในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในการวัดค่าการสอบเทียบโดย Metrology Well ซึ่งค่าที่แท้จริงจะผันแปรกับการใช้งานและอุณหภูมิ ในตัวอย่างนี้ไม่ได้คำนึงถึงแหล่งจ่ายของความไม่แน่นอนดั้งเดิมจาก Characteristics ของ UUT 

ตัวอย่างนี้คือ ณ อุณหภูมิ 0°C อุปกรณ์ที่ถูกนำมาพิจารณาประกอบด้วย รุ่น 9171-B เป็น Metrology Well กับเซนเซอร์ควบคุมที่ถูกสอบเทียบแบบอ้างอิงมาตรฐาน

.

คุณสมบัติที่น่าสนใจอื่น ๆ 

จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ปุ่มกดป้อนตัวเลข และเมนูคำสั่งบนจอช่วยให้ Metrology Wells เรียนรู้และใช้งานง่าย ที่จอจะแสดงอุณหภูมิของบล็อก อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์อ้างอิงภายใน อุณหภูมิคัตเอาต์ (Cutout Temperature) เกณฑ์ความมั่นคงทางอุณหภูมิ และอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

 

.

 

ทุกรุ่นของ Metrology Wells มีระบบการเชื่อมต่อ RS-232 และซอฟต์แวร์ MET/TEMP IIรุ่น 9938 เพื่อการสอบเทียบแบบอัตโนมัติทั้ง RTD (Resistive Temperature Device), เทอร์โมคัปเปิล และเทอร์มิสเตอร์

.

แม้ไม่มีคอมพิวเตอร์ PC ใช้งาน Metrology Wells ได้เตรียมโปรแกรมสำเร็จสำหรับสอบเทียบ 4 แบบให้ใช้ โดยสามารถกำหนดอุณหภูมิได้ 8 จุด ที่กำหนดเวลาการเพิ่มขึ้นและการรักษาระดับของอุณหภูมิ (Ramp and Soak) ระหว่างแต่ละจุดได้ และมีโปรโตคอล “Switch Test” แบบอัตโนมัติ

.

มีชุดเปลี่ยนตัวรับหัวทดสอบ (Insert) มาตรฐาน 6 แบบให้เลือกใช้ เพื่อรองรับหัวทดสอบหลากหลายขนาด ทั้งในระบบเมตริกและขนาดเป็นนิ้ว

.

รายละเอียดของรุ่นต่าง ๆ

รุ่น 9170

รุ่น 9170 สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดในซีรี่ส์นี้ ทำอุณหภูมิได้ -45°C ในอุณหภูมิห้อง มีความมั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.005°C ตลอดช่วงอุณหภูมิจนถึง 140°C ความลึกช่องเสียบ 160 มิลลิเมตร (6.3 นิ้ว), ความสม่ำเสมอแนวแกน ±0.02°C แนวรัศมี ±0.01°C

 .
รุ่น 9171

รุ่น 9171 ให้ความลึกมากขึ้นเป็น 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ตลอดช่วงอุณหภูมิ -30°C ถึง 155°C โดยมีความมั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.005°C ความสม่ำเสมออุณหภูมิทั้งแนวแกนและแนวรัศมีเหมือนรุ่น 9170 ความคลาดเคลื่อนของการแสดงผล ±0.1°C ตลอดย่านอุณหภูมิ

.
รุ่น 9172

รุ่น 9172 ทำอุณหภูมิได้ 35°C ถึง 425°C ความคลาดเคลื่อนการแสดงผล ±0.005°C ถึง ±0.01°C ตามค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น และสูงสุดที่ ±0.2°C ที่ 425°C ความลึกช่องเสียบ 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว)

.
รุ่น 9173

รุ่น 9173 ทำอุณหภูมิได้ 50°C ถึง 700°C ความคลาดเคลื่อนการแสดงผล ±0.25°C ที่ 700°C ความลึกช่องเสียบ 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ค่าความมั่นคงของอุณหภูมิและความสม่ำเสมออุณหภูมิ ดีเยี่ยมเพียงพอสำหรับงานอุณหภูมิสูง

.

รุ่นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ จาก  Hart Scientific

Dual Calibrator

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน 2 ชุด ในเครื่องเดียว

 

รุ่น 9009 Industrial Dual – Block Calibrator

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน: -15 ถึง 350OC

เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบตู้อบอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับงานภาคสนาม  สะดวกในการนำไปใช้งานที่มีช่วงการสอบเทียบอุณหภูมิที่ช่วงกว้าง ๆ  เพราะเครื่องทำอุณหภูมิรุ่นนี้มีช่องสำหรับทำอุณหภูมิอยู่สองช่วง คือช่วงเย็น (Cold Block) ตั้งแต่-15 ถึง 110OC และช่วงร้อน (Hot Block) ตั้งแต่ 50 ถึง 350OC ซึ่งช่องเสียบหัววัดที่ต้องการสอบเทียบของแต่ละช่วงทำอุณหภูมิจะมีช่องเสียบอีก 2 หัวเสียบที่ใส่หัววัดอุณหภูมิที่ต้องถูกสอบเทียบ พร้อมกันนี้ยังสามารถเลือกอุปกรณ์เผื่อเลือก (Insert) เพื่อสอบเทียบหัววัดของขนาดหัววัดที่มีหลายขนาดอื่น ๆ ได้  
.
ย่านการทำอุณหภูมิ  -15 ถึง 350OC ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.1OC/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.2OC (Cold Block) และค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.6OC (Hot Block) ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ±0.05OC และความลึก (Immersion Depth) 4 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย
.

รุ่น 9011 High - Accuracy Dual -Well Calibrator

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน: -30°C ถึง 670°C ชนิดความเที่ยงตรงสูง

เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบตู้อบ ทำอุณหภูมิได้ -30°C ถึง 670°C ในตัวเดียว มีวงจรควบคุมแยกอิสระ ร้อน/เย็น ความมั่นคงทางอุณหภูมิ ±0.02°C ความลึกช่องเสียบหัววัด 152 มิลลิเมตร (6 นิ้ว)  สำหรับด้านร้อน และ 124 มิลลิเมตร(4.875 นิ้ว) สำหรับด้านเย็น

.

 

ช่องเสียบหัววัดรับหัววัดอุณหภูมิได้พร้อมกัน 8 หัววัด ทำให้การสอบเทียบอุณหภูมิ RTD และเทอร์โมคัปเปิลทำได้อย่างรวดเร็ว มีพอร์ต RS-232 สามารถสั่งการทำงานได้อย่างอัตโนมัติกับซอฟต์แวร์ MET/TEMP II 9938

.

Field Dry-Well

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐานแบบตู้อบอุณหภูมิ

.

 
รุ่น 9141 Field Dry - Well 
เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน: 50 ถึง 650OC เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบตู้อบอุณหภูมิที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีช่องสำหรับใส่หัววัดอุณหภูมิที่ถูกสอบเทียบ  พร้อมนี้ยังสามารถเลือกอุปกรณ์เผื่อเลือก (Insert) เพื่อสอบเทียบหัววัดของขนาดหัววัดที่มีหลายขนาดอื่น ๆ ได้
.

ย่านการทำอุณหภูมิ  50 ถึง 650OC ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.1OC/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.5OC ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ 100OC ไม่เกิน ±0.05OC, อุณหภูมิที่ 500OC ไม่เกิน ±0.12OC และอุณหภูมิที่ 650OC ไม่เกิน ±0.12OC ความลึก (Immersion Depth) 4.875 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

.
รุ่น 9103 Field Dry - Well 

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน: -25 ถึง 140OC (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23OC) เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบตู้อบอุณหภูมิที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีช่องสำหรับใส่หัววัดอุณหภูมิที่ถูกสอบเทียบ พร้อมนี้ยังสามารถเลือกอุปกรณ์เผื่อเลือก (Insert) เพื่อสอบเทียบหัววัดของขนาดหัววัดที่มีหลายขนาดอื่น ๆ ได้

.

ย่านการทำอุณหภูมิ -25 ถึง 140OC ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.1OC/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.25OC ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ -25OC ไม่เกิน ±0.02OC และอุณหภูมิที่ 140OC (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23OC) ไม่เกิน ±0.04OC ความลึก (Immersion Depth) 4.875 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

.
รุ่น 9140 Field Dry - Well

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน: 35 ถึง 350OC เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบตู้อบอุณหภูมิที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีช่องสำหรับใส่หัววัดอุณหภูมิที่ถูกสอบเทียบ พร้อมนี้ยังสามารถเลือกอุปกรณ์เผื่อเลือก (Insert) เพื่อสอบเทียบหัววัดของขนาดหัววัดที่มีหลายขนาดอื่น ๆ ได้

.

ย่านการทำอุณหภูมิ  35 ถึง 350OC ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.1OC/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.5OC ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ 50OC ไม่เกิน ±0.03OC และอุณหภูมิที่ 350OC ไม่เกิน ±0.05OC ความลึก (Immersion Depth) 4.875 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

.

Micro-Baths

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐานแบบอ่างของเหลว

 

 
รุ่น  6102 Micro-Bath

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน: 35 ถึง 200OC เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบอ่างของเหลวที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีชุดหมุนเวียนของเหลวในอ่างด้วย อ่างของเหลวทำจากวัสดุสแตนเลส 

.

ย่านการทำอุณหภูมิ  35 ถึง 200OC (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23 OC) ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.01OC/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.25OC ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ 100OC ไม่เกิน ±0.02OC และอุณหภูมิที่ 200OC ไม่เกิน ±0.03OC ขนาดของปากอ่าง (Well Size) กว้าง 1.9 นิ้ว ลึก 5.5 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

.
รุ่น 7102 Micro-Bath

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน: -5 ถึง 125 OC (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23OC)เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบอ่างของเหลวที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีชุดหมุนเวียนของเหลวในอ่างด้วย อ่างของเหลวทำจากวัสดุสแตนเลส 

.

ย่านการทำอุณหภูมิ -5 ถึง 125OC (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23 OC) ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.01OC/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.25OC ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ -5OC ไม่เกิน ±0.015OC และอุณหภูมิที่ 121OC ไม่เกิน ±0.03OC ขนาดของปากอ่าง (Well Size) กว้าง 1.9 นิ้ว ลึก 5.5 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

.
รุ่น 7103 Micro-Bath

เครื่องทำอุณหภูมิมาตรฐาน: -30 ถึง 125OC (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23OC) เป็นเครื่องทำอุณหภูมิแบบอ่างของเหลวที่มีขนาดเล็ก สะดวกในการนำไปใช้งาน มีชุดหมุนเวียนของเหลวในอ่างด้วย อ่างของเหลวทำจากวัสดุสแตนเลส 

.

ย่านการทำอุณหภูมิ -30 ถึง 125OC (ณ ที่อุณหภูมิห้อง 23 OC) ความสามารถในการตั้งค่าละเอียด (Resolution) 0.01OC/F ค่าความผิดพลาด (Accuracy) ±0.25OC ค่ามั่นคงในการทำอุณหภูมิ (Stability) ที่ -25OC ไม่เกิน ±0.03OC และอุณหภูมิที่ 125OC ไม่เกิน ±0.05OC ขนาดของปากอ่าง (Well Size) กว้าง 1.9 นิ้ว ลึก 5.5 นิ้ว มีใบรับรองผลการสอบเทียบที่สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้วย

.

        สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

      บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

 2425/2  ถ.ลาดพร้าว ระหว่างซอย 67-69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310

        โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003

         ต่างจังหวัดโทรโดยไม่เสียค่าโทรทางไกล หมายเลข 088-224-111

        www.measuretronix.com

         E-M ail: info@measuretronix.com