เนื้อหาวันที่ : 2012-03-27 14:32:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2183 views

เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิสูงแบบแช่น้ำได้

สามารถนำไปบันทึกค่าอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส ตัวอุปกรณ์มี Probe ยาว 2 นิ้ว ยื่นออกมาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิสูงแบบแช่น้ำได้ (High Temperature Data Logger)
เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิสูงแบบแช่น้ำได้นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Dwyer ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนำไปบันทึกค่าอุณหภูมิสูงถึง 150 องศาเซลเซียส ตัวอุปกรณ์มี Probe ยาว 2 นิ้ว ยื่นออกมาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว บันทึกข้อมูลได้ถึง 32,000 ค่า เชื่อมต่อข้อมูลเพื่อการบันทึกและตั้งค่าต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows และ USB Port ตัวอุปกรณ์ภายนอกเป็น Stainless Steel 316 เหมาะกับการใช้งานในกระบวนการผลิตอาหารและยา

คุณสมบัติเฉพาะ 
ย่านการเก็บค่า: -40...150 องศาเซลเซียส
ขนาดการบันทึกข้อมูล: 32,767 ค่า
ความแม่นยำ: +/- 0.5 องศาเซลเซียส
ความละเอียด: 0.05 องศาเซลเซียส
ช่วงเวลาการเก็บค่า: สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 12 ชั่วโมง
วิธีการเก็บข้อมูล: 2 วิธี (เต็มแล้วหยุดและเต็มแล้วเก็บต่อทับข้อมูลเดิม)
อายุการใช้งาน Battery: 1 ปี (โดยประมาณ)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
โทรศัพท์ 0-2642-6700 โทรสาร 0-2642-4250
http://www.ie.co.th, E-mail: sales@ie.co.th