เนื้อหาวันที่ : 2011-09-13 09:59:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2250 views

Power Regulator

เครื่องสร้างแรงดันและกระแสตรงคงที่ โดยไม่ขึ้นอยู่กับกระแสที่จ่าย

Power Regulator
Main power is one spec. Design for 200~480 VAC.

          ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำในปัจจุบัน ทำให้เกิดการปรับปรุงข้อกำหนดของอุปกรณ์ ในด้านของความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย ความเร็วในการสวิตช์ ซึ่งการพัฒนาอันนี้ได้นำไปสู่การขยายตัวในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องการแหล่งจ่ายไฟที่เที่ยงตรง ราคาถูก และมีความน่าเชื่อถือสูง เราจึงเลือก Power Regulator ที่มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และได้แรงดันเอาต์พุตที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้

          Power Regulator คือ เครื่องที่สร้างแรงดันและกระแสตรงคงที่ โดยไม่ขึ้นอยู่กับกระแสที่จ่าย ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิและความแปรผันต่าง ๆ ในสายจ่ายกระแสไฟฟ้า

          ปัจจุบัน Power Regulator สามารถนำมาประหยัดไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่ควบคุมได้หลากหลาย โดย Power Regulator W5 Series เป็นที่สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้า 200~480 VAC การควบคุมมีทั้งแบบสัญญาณมาตรฐานหรือแบบ Manual, Manual Adjustment พร้อมพัดลมระบายความร้อน กระแสไฟฟ้ามีตั้งแต่ 30~720 A ราคาประหยัด

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  
บริษัท บางกอก อินสตรูเมนท์ จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2175-2646-7 โทรศัพท์ 0-2175-2648    
Mobile: 08-6612-2065 (Hotline)  
http://www.bkk-ins.com, E-mail: sales@bkk-ins.com