เนื้อหาวันที่ : 2011-09-12 09:48:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2068 views

Triad 2 Programmable Digital Transducer

สามารถโปรแกรม Analog Output ได้อิสระ ใช้งานได้ทั้ง Single Phase, 3 Phase Balance, 3 Phase 4 Wires

Triad 2 Programmable Digital Transducer
          • สามารถโปรแกรม Analog Output ได้อิสระ ทั้ง V (3 Phase), I (3 Phase), W, VAR, VA. PF, Phase Angle

          • Analog Output หรือ Digital Output สูงสุด 4 Channels โปรแกรมอิสระแยกจากกัน

          • สามารถตั้งค่า Accuracy และ Response Time แต่ละ Output ได้อิสระ (Accuracy และ Response Time แต่ละ Output ได้อิสระ (Accuracy สูงสุด 0.1% Response Time สูงสุด 50 ms)

          • ใช้งานได้ทั้ง Single Phase, 3 Phase Balance, 3 Phase 4 Wires

          • รับ Voltage Input สูงสุด 480 V และ Current สูงสูด 10 A

          • Max Measure Voltage 650 kV, Max Measure Current 25 kA

          • สามารถโปรแกรม Output และแสดงค่าวัด Real-time ผ่าน Ethernet หรือ RS 485

          • Output Signals:  ±1 mA, ±5 mA, ±20 mA, ±1 V, ±10 V

          • Accuracy Class 0.1, IEC 60688

          • Current Inputs: 1 A and 5 A

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท แอสราส จำกัด (Asras Co., Ltd)
โทรศัพท์ 0-2277-9969, 0-2692-3980-1
E-mail: sales@asras.com