เนื้อหาวันที่ : 2011-08-24 10:47:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2931 views

รีเลย์เทสต์เซ็ตขนาด 200 A

เครื่องมือรีเลย์เทสต์เซ็ตขนาด 200 A สำหรับทดสอบ Over/Under Voltage Relay, Voltage Frequency ฯลฯ คุณภาพจากประเทศอังกฤษ

T&R 200ADM-P Relay Test System with Phase Shift & USB Storage
รีเลย์เทสต์เซ็ตขนาด 200 A ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก T&R

          เครื่องมือคุณภาพจาก T&R ประเทศอังกฤษ สำหรับทดสอบ Over/Under Voltage Relay, Voltage Frequency Relay 1 Voltage + 1 Current Relay, 2 current-Bias Differential Relay, 2 Voltage-Check Sync Relay

คุณสมบัติเฉพาะ        
          • Voltage Output สูงถึง 260 V สำหรับทดสอบ Voltage Relay และ Current Output  
          • ให้กระแสทดสอบสูงสุดถึง 200 A       
          • มีมิเตอร์สามารถดูค่า V,I,W,VA,PF,CT Ratio, ความถี่, อิมพีแดนซ์และฮาร์มอนิกได้  
          • มี Current Limit และมีปุ่มปรับ Fine Control ของกระแสได้ละเอียดสุดที่ระดับ mA  
          • มี Auxiliary AC,DC Output สามารถปรับได้ทั้ง แอมพลิจูดและ Phase Shift และทำงานร่วมกับ Timing Unit ได้
          • Timing Function 5 ลักษณะ Internal Start, 1 Contact,2 Contacts, Current Operate, Pulse 
          • ทดสอบ Phase Shift ได้ตั้งแต่ 0-360° หรือปรับความถี่ได้ตั้งแต่ 45 - 100 Hz   
          • มีช่องต่อ USB สำหรับเก็บข้อมูลลงใน USB Memory หรือต่อคีย์บอร์ดเพื่อใช้งานกับตัวเครื่อง 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท แอสราส จำกัด (Asras Co., Ltd)
โทรศัพท์ 0-2277-9969, 0-2692-3980-1
E-mail: sales@asras.com